وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: AskVideo

کار با موزیک ساز دیجیتال Equator2
شرکت:
کار با موزیک ساز دیجیتال Equator2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
نکات و ترفندهای حرفه ای Ableton Live
شرکت:
نکات و ترفندهای حرفه ای Ableton Live
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
موزیک سازی کامپیوتری با Elektron Syntakt
شرکت:
موزیک سازی کامپیوتری با Elektron Syntakt
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
ساخت موزیک های پاپ و راک بوسیله EastWest
شرکت:
ساخت موزیک های پاپ و راک بوسیله EastWest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
راهنمای ضروری Logic Pro
شرکت:
راهنمای ضروری Logic Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱
ابزارها و تکنیک های موزیک سازی در برنامه Dorico
شرکت:
ابزارها و تکنیک های موزیک سازی در برنامه Dorico
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
کورس یادگیری کار با Bitwig Studio
شرکت:
کورس یادگیری کار با Bitwig Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
کار با شبیه ساز موزیک سازی Arturia V
شرکت:
کار با شبیه ساز موزیک سازی Arturia V
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
مفاهیم صوتی : Metering پیشرفته
شرکت:
مفاهیم صوتی : Metering پیشرفته
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
مفاهیم صوتی : ضبط نوار آنالوگ
شرکت:
مفاهیم صوتی : ضبط نوار آنالوگ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
مفاهیم صوتی : جریان سیگنال صوتی و MIDI
شرکت:
مفاهیم صوتی : جریان سیگنال صوتی و MIDI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
موزیک سازی کامپیوتری با نرم افزار Pigments 3
شرکت:
موزیک سازی کامپیوتری با نرم افزار Pigments 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
کار با کنترلرهای LaunchPad Pro نرم افزار Ableton Live
شرکت:
کار با کنترلرهای LaunchPad Pro نرم افزار Ableton Live
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
دوره یادگیری صفر تا صد همه امکانات Pro Tools 2021
شرکت:
دوره یادگیری صفر تا صد همه امکانات Pro Tools 2021
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۰
آموزش ضبط و ادیت موزیک های MIDI
شرکت:
آموزش ضبط و ادیت موزیک های MIDI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۰