وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: LinuxCBT

ZFS
شرکت:
ZFS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
ngx rolling.20.5
شرکت:
ngx rolling.20.5
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
ngx regex.20.5
شرکت:
ngx regex.20.5
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
ngx location.20.5
شرکت:
ngx location.20.5
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HTTPD Edition (2016)
شرکت:
HTTPD Edition (2016)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 2 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
curl win.20.5
شرکت:
curl win.20.5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
BSD13x.20.5
شرکت:
BSD13x.20.5
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
آشنایی با Tar در لینوکس و یادگیری همه دستورات مربوط به آن
شرکت:
آشنایی با Tar در لینوکس و یادگیری همه دستورات مربوط به آن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
یادگیری سوکت : مبنای ارتباطات شبکه و IP و سرورها
شرکت:
یادگیری سوکت : مبنای ارتباطات شبکه و IP و سرورها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
recon79x-win : دوره یادگیری NMap
شرکت:
recon79x-win : دوره یادگیری NMap
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
ngx-mods : دوره یادگیری NginX و راه اندازی آن
شرکت:
ngx-mods : دوره یادگیری NginX و راه اندازی آن
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
کار با فایل ها و استریم فایل ها در لینوکس
شرکت:
کار با فایل ها و استریم فایل ها در لینوکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
deb10x : کار با سیستم عامل Debian
شرکت:
deb10x : کار با سیستم عامل Debian
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل Cent8x Stream
شرکت:
دوره یادگیری کامل Cent8x Stream
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
آموزش کامل کار با Z Shell در لینوکس
شرکت:
آموزش کامل کار با Z Shell در لینوکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 5 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل TCPDump
شرکت:
کورس یادگیری کامل TCPDump
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
کار با امکانات Symbolic links در لینوکس
شرکت:
کار با امکانات Symbolic links در لینوکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
پیکربندی و کار با SSH در ویندوز
شرکت:
پیکربندی و کار با SSH در ویندوز
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۱
پیکربندی و کار با PuTTY SSH در ویندوز
شرکت:
پیکربندی و کار با PuTTY SSH در ویندوز
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
کورس بهبود اجرای برنامه ها در لینوکس بوسیله GParallel
شرکت:
کورس بهبود اجرای برنامه ها در لینوکس بوسیله GParallel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
استفاده از امکانات DD در لینوکس
شرکت:
استفاده از امکانات DD در لینوکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۱