وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Schoolism

Introduction to Comics
شرکت:
Introduction to Comics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Fundamentals of Expressive Character Design with Wouter Tulp
شرکت:
Fundamentals of Expressive Character Design with Wouter Tulp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Visual Development Step by Step
شرکت:
Visual Development Step by Step
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Speed Sketching Animals
شرکت:
Speed Sketching Animals
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Character Design and Costuming for Games
شرکت:
Character Design and Costuming for Games
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
یادگیری نقاشی مفهومی
شرکت:
یادگیری نقاشی مفهومی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 14 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ترسیم و نقاشی دیجیتال
شرکت:
آموزش ترسیم و نقاشی دیجیتال
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آشنایی با نرم افزار زی براش ZBrush
شرکت:
آشنایی با نرم افزار زی براش ZBrush
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 16 دقیقه
۷ بهمن ۱۳۹۹
فیلم یادگیری تمرین ترسیم
شرکت:
فیلم یادگیری تمرین ترسیم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۱۷ آذر ۱۳۹۹
فیلم یادگیری صفر تا صد نقاشی دیجیتال
شرکت:
فیلم یادگیری صفر تا صد نقاشی دیجیتال
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 19 دقیقه
۵ آبان ۱۳۹۹
آموزش رندر سطوح درخشان در Photoshop
شرکت:
آموزش رندر سطوح درخشان در Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش کامل کار با Procreate
شرکت:
آموزش کامل کار با Procreate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 19 دقیقه
۲ شهریور ۱۳۹۹