وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Orhan Ergun

CCDE v3
شرکت:
CCDE v3
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
66 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Fortinet NSE7 SD-WAN
شرکت:
Fortinet NSE7 SD-WAN
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 14 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Infrastructure Technologies for CCNP Enterprise Core Course
شرکت:
Infrastructure Technologies for CCNP Enterprise Core Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Wireless Design Fundamentals
شرکت:
Wireless Design Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
STP – Spanning Tree Protocol Course
شرکت:
STP – Spanning Tree Protocol Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Service Provider Training
شرکت:
Service Provider Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Self Paced Check Point Certified Security Administrator Course
شرکت:
Self Paced Check Point Certified Security Administrator Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Self Paced CCIE SP v5 Training
شرکت:
Self Paced CCIE SP v5 Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
61 ساعت و 22 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Routing Protocols Design and Deployment Course
شرکت:
Routing Protocols Design and Deployment Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
40 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Python for Network Engineers Course
شرکت:
Python for Network Engineers Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Network Automation for CCNP Encor Course
شرکت:
Network Automation for CCNP Encor Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
MPLS Zero to Hero Training
شرکت:
MPLS Zero to Hero Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 7 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
MPLS VPNs with Juniper Networks
شرکت:
MPLS VPNs with Juniper Networks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
MPLS VPN Zero to Hero Training
شرکت:
MPLS VPN Zero to Hero Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
L3VPN on JunOS
شرکت:
L3VPN on JunOS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper JNCIS-SP JN0-363 Course
شرکت:
Juniper JNCIS-SP JN0-363 Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper JNCIS-ENT JN0-348 Course
شرکت:
Juniper JNCIS-ENT JN0-348 Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 17 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
IS-IS Training
شرکت:
IS-IS Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
IOS-XE vs. JunOS CLI Course
شرکت:
IOS-XE vs. JunOS CLI Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Fortinet NSE7 – Network Security Architect Enterprise Firewall Course
شرکت:
Fortinet NSE7 – Network Security Architect Enterprise Firewall Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Fortinet – NSE 5 FortiManager Training
شرکت:
Fortinet – NSE 5 FortiManager Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cisco ISE – Identity Services Engine Course
شرکت:
Cisco ISE – Identity Services Engine Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cisco IOS-XR Zero to Hero Course
شرکت:
Cisco IOS-XR Zero to Hero Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cisco SDA – Software Defined Access Training
شرکت:
Cisco SDA – Software Defined Access Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲