وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Abdul Rehman Ikram

دانلود و خرید 13 آموزش بدست Abdul Rehman Ikram از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Data Science و آموزش علوم درسی و دانشگاهی و آموزش R Programming و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Comprehensive Bioinformatics: Learn Genomics Data Analysis
شرکت:
Comprehensive Bioinformatics: Learn Genomics Data Analysis
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Bioinformatics Mastery: Your journey from beginner to Expert
شرکت:
Bioinformatics Mastery: Your journey from beginner to Expert
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Bioinformatics for Proteomics (Protein Structure Modeling)
شرکت:
Bioinformatics for Proteomics (Protein Structure Modeling)
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cancer Biomarkers Discovery for Research papers in bioinfo
شرکت:
Cancer Biomarkers Discovery for Research papers in bioinfo
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Advanced Bioinformatics Data Analysis: Python, R, and Linux
شرکت:
Advanced Bioinformatics Data Analysis: Python, R, and Linux
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 17 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Bioinformatics for Everyone Beginner to Expert Guide 2023
شرکت:
Bioinformatics for Everyone Beginner to Expert Guide 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Genomic Data Analysis NGS data processing on the CLI and GUI
شرکت:
Genomic Data Analysis NGS data processing on the CLI and GUI
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱