وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Arduino & ‘C’ Programming: Learning Through Projects

سرفصل های دوره

Master Arduino & 'C' programming with interactive and engaging projects


1 - Module 0 Introduction
 • 1 - Overview
 • 2 - FAQs

 • 2 - Module 1 C Programming
 • 3 - HelloWorld.zip
 • 3 - Hello World
 • 4 - Variables Data Types
 • 4 - Variables-DataType.zip
 • 5 - Branch Loop Statements
 • 5 - Branch-Loop.zip
 • 6 - Operators
 • 6 - Operators.zip
 • 7 - Exercises1
 • 7 - Exercises-1.zip
 • 8 - Arrays Strings
 • 8 - Arrays-Strings.zip
 • 9 - Typedef Typecast Modifiers
 • 9 - Typedef-Typecast-Modifier.zip
 • 10 - Enum Structure Union Bitfields
 • 10 - Enum-Structure-Union-Bitfields.zip
 • 11 - Function Scope
 • 11 - Function-Scope.zip
 • 12 - Pointers
 • 12 - Pointers.zip
 • 13 - Miscellaneous
 • 13 - Miscellaneous.zip
 • 14 - Exercises2
 • 14 - Exercises-2.zip

 • 3 - Module 2 Arduino Programming
 • 15 - Arduino IDE
 • 16 - Tinkercad
 • 17 - GPIO Pins
 • 17 - Src-Schematic-gpio.zip
 • 18 - Push Button Keypad
 • 18 - Src-Schematic-Pushbutton.zip
 • 19 - 8x8 LED Matrix Display
 • 19 - Src-Schematic-led.zip
 • 20 - 16x2 LCD Display
 • 20 - Src-Schematic-lcd.zip
 • 21 - Analog Read Write
 • 21 - Src-Schematic-adc.zip
 • 22 - Src-Schematic-uart.zip
 • 22 - UART Communication
 • 23 - I2C Communication
 • 23 - Src-Schematic-i2c.zip
 • 24 - Src-Schematic-timer.zip
 • 24 - Timers
 • 25 - External Interrupts
 • 25 - Src-Schematic-extint.zip
 • 26 - Miscellaneous
 • 26 - Src-Schemati-miscc.zip

 • 4 - Module 3 Advanced Topics
 • 27 - Src-Schematic-inside1.zip
 • 27 - Whats inside 1
 • 28 - Src-Schematic-inside2.zip
 • 28 - Whats inside 2
 • 29 - Bare Metal Programming
 • 29 - Schematics-bare.zip

 • 5 - Module 4 Project
 • 30 - Project 1 Obstacle Detection
 • 30 - Src-Schematic-pjct1.zip
 • 31 - Project 2 LCD Text Scroll
 • 31 - Src-Schematic-pjct2.zip
 • 32 - Project 3 Servo Motor Control
 • 32 - Src-Schematic-pjct3.zip
 • 33 - Project 4 Digital Door Lock
 • 33 - Src-Schematic-pjct4.zip

 • 6 - Module 5 Test
 • 1 - Final Test.html

 • 7 - Module 6 Conclusion
 • 34 - Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 24741
  حجم: 7880 مگابایت
  مدت زمان: 648 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 آذر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید