وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Apache Kafka

Reactive Kafka From Scratch
شرکت:
Reactive Kafka From Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Protective Technology with Apache Kafka
شرکت:
Protective Technology with Apache Kafka
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kafka Streams API For Developers using Java/SpringBoot 3.X
شرکت:
Kafka Streams API For Developers using Java/SpringBoot 3.X
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 21 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Apache Kafka – Spark – Cassandra Real Time Streaming Project
شرکت:
Apache Kafka – Spark – Cassandra Real Time Streaming Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Data Engineering Foundations Part 2 Building Data Pipelines with Kafka and Nifi
شرکت:
Data Engineering Foundations Part 2 Building Data Pipelines with Kafka and Nifi
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Stream processing frameworks for big data: the internals
شرکت:
Stream processing frameworks for big data: the internals
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
The Ultimate Kafka Streams (3.x) : Real-time Data Processing
شرکت:
The Ultimate Kafka Streams (3.x) : Real-time Data Processing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
امنیت میکروسرویس با gRPC و Kafka
شرکت:
امنیت میکروسرویس با gRPC و Kafka
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
Apache Kafka – یادگیری Apache Kafka برای مبتدیان v3
شرکت:
Apache Kafka – یادگیری Apache Kafka برای مبتدیان v3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 15 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
مبانی کافکا و کدنویسی کلاینت های Kafka Java
شرکت:
مبانی کافکا و کدنویسی کلاینت های Kafka Java
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
راهنمای کامل Apache Kafka
شرکت:
راهنمای کامل Apache Kafka
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
صفر به قهرمان آپاچی کافکا با تسلط به SpringBoot
شرکت:
صفر به قهرمان آپاچی کافکا با تسلط به SpringBoot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
کار با کافکا برای توسعه محلی
شرکت:
کار با کافکا برای توسعه محلی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۱
آشنایی با Join ها در Kafka Streams
شرکت:
آشنایی با Join ها در Kafka Streams
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری مبانی Apache Kafka بوسیله NodeJS
شرکت:
فیلم یادگیری مبانی Apache Kafka بوسیله NodeJS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۰
کار با میکروسرویس ها : کدنویسی Spring Boot, Kafka و Elastic
شرکت:
کار با میکروسرویس ها : کدنویسی Spring Boot, Kafka و Elastic
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 24 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ضروری Apache Kafka : شروع به کار
آموزش ضروری Apache Kafka : شروع به کار
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۶ اسفند ۱۴۰۰