وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Apache Kafka for Distributed Systems

سرفصل های دوره

Learn everything you need to integrate Apache KAFKA for Distributed systems


1. Introduction
 • 1. Before getting started
 • 2.1 1. The problems before KAFKA.pptx
 • 2. The problems before Kafka
 • 3.1 2. The attributes you should look for.pptx
 • 3. The attributes you should look for
 • 4.1 Kafka as a solution.pptx
 • 4. Kafka as a solution
 • 5.1 what actually kafka is not about.pptx
 • 5. What actually Kafka is not about
 • 6.1 section 1 summary.pptx
 • 6. Section summary

 • 2. Installing Kafka
 • 1.1 5. Things you should consider.pptx
 • 1. Things you should consider before installing Kafka
 • 2. Kafka binaries and app structure
 • 3. Installing Kafka on plain Windows
 • 4. The problems of Kafka on plain Windows
 • 5. Installing Kafka using WSL2
 • 6.1 docker-compose.zip
 • 6. Running Kafka for all major Operation Systems
 • 7.1 connecting to KAFKA.pptx
 • 7. Connecting to Kafka
 • 8. Section summary

 • 3. Kafka essentials (Brokers, Topics and Partitions)
 • 1.1 Kakfa in general.pptx
 • 1. Kafka Simplified
 • 2.1 Cluster and Brokers.pptx
 • 2. Cluster and Brokers
 • 3.1 docker-compose.zip
 • 3.2 Running multiple brokers.pptx
 • 3. Running multiple brokers
 • 4.1 topics.pptx
 • 4. Kafka Topics
 • 5.1 partitions.pptx
 • 5. Kafka partitions
 • 6.1 real world simulation.pptx
 • 6. Real-world simulation of Kafka Topics
 • 7. Kafka Broker discovery
 • 8. Introduction to Kafka CLI
 • 9. Introduction to Kafka-topics CLI
 • 10. Kafka Partitions in Practice with CLI
 • 11. Other operations with Kafka-topics CLI
 • 12. Topic Replication Factor
 • 13. The concept of Leader Partition
 • 14. Kafka consumers replica fetching
 • 15. Topic replication factor in practice
 • 16. Section Summary

 • 4. Kafka Producer Essentials
 • 1. Introduction to Producers
 • 2. Producer Message internals
 • 3. Producer in practice using CLI
 • 4. Producer Message Serialization
 • 5. Producer partition strategies
 • 6. Producer acknowledgment essentials

 • 5. Kafka Consumer and Consumer Groups Essentials
 • 1. Introduction to Consumers
 • 2. Consumer message Deserialization
 • 3. Consumer in practice using CLI
 • 4. Consumer delivery semantics
 • 5. Introduction to Consumer Groups
 • 6. Consumer Groups in practice using CLI
 • 7. Manipulating offsets in Consumer Groups (Part 1)
 • 8. Manipulating offsets in Consumer Groups (Part 2)

 • 6. Advanced Kafka
 • 1. Partition distribution strategies
 • 2. RAFT- distributed consensus protocol
 • 3. Consumer rebalancing essentials
 • 4. Consumer rebalancing strategies and Static group membership
 • 5. Deep dive into Compression types

 • 7. Communication Strategies
 • 1. Synchronous communication
 • 2. Asynchronous communication
 • 3. Event Streaming using Apache Kafka

 • 8. Hands-on Producers using .NET and Apache Kafka
 • 1. Getting started with .NET and Apache Kafka
 • 2. Configuring a producer
 • 3. Our first producer
 • 4. Creating a Safe Producer
 • 5. Producer retries
 • 6. Primitive serialization
 • 7. Complex type serialization
 • 8. Custom serialization with IAsyncSerializer
 • 9. High-performance producer
 • 10. Producer idemportancy
 • 11. min.insync.replica with producer acks in detail

 • 9. Hands-on Consumers using .NET and Apache Kafka
 • 1. Configuring a consumer
 • 2. Our first consumer
 • 3. Simple deserialization
 • 4. Creating Custom deserializer
 • 5. Commit Strategies
 • 6. Manipulating offsets
 • 7. Advanced consumer configurations
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31713
  حجم: 5204 مگابایت
  مدت زمان: 463 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید