وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Course of Apache Nifi 2024

سرفصل های دوره

Learn Apache Nifi in a Professional way from Scratch. Become an expert in automated data flow, from ZERO to HERO!


1. Introduction and Installation
 • 1. Welcome to The Complete Course of Apache Nifi
 • 2. Introduction to Apache NiFi
 • 3. Installation and Setup
 • 4. Quiz

 • 2. NiFi User Interface
 • 1. Navigating the NiFi UI
 • 2. Creating and configuring data flows
 • 3. Processors, connections, and data routing
 • 4. Quiz

 • 3. Data Ingestion
 • 1. Ingesting data from various sources (e.g., files, databases, APIs)
 • 2. Data transformation and enrichment
 • 3. Quiz

 • 4. Data Flow Management
 • 1. Monitoring and managing data flows
 • 2. Flow versioning and templates
 • 3. Quiz

 • 5. Data Provenance and Lineage
 • 1. Tracking data lineage
 • 2. Auditing and troubleshooting
 • 3. Quiz

 • 6. Flowfile Expiration
 • 1. Back Pressure and Threshold
 • 2. Flow File Prioritization
 • 3. Quiz

 • 7. Caches and Process Group
 • 1. WaitNotify working with cache values
 • 2. Building Process Group
 • 3. Quiz

 • 8. Best Practices and Performance Tuning
 • 1. Performance optimization tips
 • 2. Best practices for data flow design
 • 3. Quiz

 • 9. NiFi Security & Nifi Ecosystem
 • 1. SSLTLS configuration.
 • 2. Authentication and authorization.
 • 3. Securing Nifi with Nifi Registry
 • 4. Overview of related projects like Apache NiFi Registry and MiNiFi

 • 10. Final Project( Real-World Examples)
 • 1. Practical examples of data integration and processing
 • 2. Quiz
 • 3. Course Closure
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34043
  حجم: 4233 مگابایت
  مدت زمان: 585 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید