وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Course of SpecFlow 2024

سرفصل های دوره

Learn Specflow in a Professional way from Scratch. Become an expert in Testing with BDD, from ZERO to HERO!


1. Introduction to SpecFlow
 • 1. Welcome to The Complete Course of SpecFlow
 • 2. Course Overview
 • 3. Understanding BDD (Behavior Driven Development)
 • 4. Installing and Setting up the development environment
 • 5. Introduction to SpecFlow
 • 6. Quiz

 • 2. Writing Your First SpecFlow Scenario
 • 1. Creating a new SpecFlow project
 • 2. Writing feature files & Step definitions

 • 3. Gherkin Language
 • 1. Understanding the Gherkin syntax
 • 2. Practicing Gherkin Language
 • 3. Quiz

 • 4. Parameterization in Gherkin
 • 1. Parameterization Part-1
 • 2. Parameterization Part-2
 • 3. Parameterization Part-3
 • 4. Quiz

 • 5. Step Definitions
 • 1. How to create step definitions
 • 2. How to add dependencies
 • 3. Automation of parametrization-Inline data driven scenarios and finding x-path-1
 • 4. Automation of parametrization-Inline data driven scenarios and finding x-path-2
 • 5. Automation of parametrization -Table based or example keyword based data driven

 • 6. Hooks and Tags
 • 1. Understanding Hooks
 • 2. Adding Hooks and Tags
 • 3. Before scenario block & After scenario block
 • 4. Running Feature File and scenario
 • 5. Quiz

 • 7. Advanced SpecFlow Features-1
 • 1. What is Context injection
 • 2. Implementation of Context injection using IObjectContainer Part-1
 • 3. Implementation of Context injection using IObjectContainer Part-2
 • 4. Tables in Specflow, Transformation of Table to Dic Part-1
 • 5. Tables in Specflow, Transformation of Table to Dic Part-2
 • 6. Quiz

 • 8. Advanced SpecFlow Features-2
 • 1. What is Page Object Model
 • 2. POM Practice Part-1
 • 3. POM Practice Part-2
 • 4. Generic Methods Part-1
 • 5. Generic Methods Part-2
 • 6. Enum Class
 • 7. Quiz

 • 9. Best Practices and Tips
 • 1. Tips for writing maintainable feature files
 • 2. Strategies for effective collaboration with non-technical stakeholders
 • 3. Debugging and troubleshooting in SpecFlow

 • 10. Continuous Integration and Deployment
 • 1. How to create an account on github
 • 2. How to install github desktop
 • 3. How to create github repository
 • 4. How to clone github repository
 • 5. How to Push your code-1
 • 6. How to Push your code-2

 • 11. Final Project and Conclusion
 • 1. Final Project Part-1
 • 2. Final Project Part-2
 • 3. Final Project Part-3
 • 4. Final Project Part-4
 • 5. Course Closure
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34050
  حجم: 2908 مگابایت
  مدت زمان: 434 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید