وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python Hacking – Complete Beginner to Advanced Course Bundle

سرفصل های دوره

Master skills that are related to Python Hacking and are useful for understanding the hacking process


1. Python Hacking - Beginners
 • 1. Introduction of Course
 • 2. Hello World
 • 3. While Function
 • 4. Message
 • 5. Length Function
 • 6. Decrypt Massage
 • 7. Ceaser Cipher Program
 • 8. Encrypt or Decrypt
 • 9. Using Symbols Type
 • 10. Using Symbols Type Continue
 • 11. Encrypt Text
 • 12. Python Hacking Demo
 • 13. Dictionary Alpha
 • 14. Symbol STR
 • 15. Key STR
 • 16. Max Key Size
 • 17. Course Masage Part 1
 • 18. Course Masage Part 2
 • 19. Course Masage Part 3
 • 20. Course Masage Part 4
 • 21. Course Masage Part 5
 • 22. Course Masage Part 6
 • 23. Course Masage Part 7
 • 24. Course Masage Part 8
 • 25. Course Masage Part 9
 • 26. Test Program Transposition Cipher
 • 27. Test Program Transposition Cipher Continue
 • 28. Explaining the Program Part 1
 • 29. Explaining the Program Part 2
 • 30. Explaining the Program Part 3
 • 31. Extra Example Transposition Cipher
 • 32. Extra Example Transposition Cipher Continue
 • 33. Excrypting
 • 34. Decrypting Files
 • 35. Explaining the Program
 • 36. Explaining the Program Continue
 • 37. More on Encrypting

 • 2. Python Hacking Course - Intermediate Level
 • 1. Introduction of Course
 • 2. Creating Check English.py File
 • 3. Creating Check English.py File Continue
 • 4. Understanding the Program Part 1
 • 5. Understanding the Program Part 2
 • 6. Understanding the Program Part 3
 • 7. Understanding the Program Part 4
 • 8. Understanding the Program Part 5
 • 9. Understanding the Program Part 6
 • 10. Hacking Transposition Cipher
 • 11. Hacking Transposition Cipher Continue
 • 12. Transposition Hack Eg.py
 • 13. Transposition Hack Eg.py Continue
 • 14. Understanding GCD
 • 15. Multiplicative cipher
 • 16. Creating Cryptomath1.py Program
 • 17. Creating Cryptomath1.py Program Continue
 • 18. Affine Cipher Part 1
 • 19. Affine Cipher Part 2
 • 20. Affine Cipher Part 3
 • 21. Affine Cipher Part 4
 • 22. Affine Cipher Part 5
 • 23. Affine Cipher Part 6
 • 24. Affine Cipher Part 7
 • 25. Affine Cipher Part 8
 • 26. Simple Substitution Cipher Part 1
 • 27. Simple Substitution Cipher Part 2
 • 28. Simple Substitution Cipher Part 3
 • 29. Simple Substitution Cipher Part 4
 • 30. Simple Substitution Cipher Part 5

 • 3. Python Hacking - Advanced
 • 1. Introduction to Python Hacking Advance Level
 • 2. Simple Substitution Cipher
 • 3. Simple Substitution Cipher Continue
 • 4. Wordpattern Program
 • 5. Simple Sub Hacker Program
 • 6. Simple Sub Hacker Program Continue
 • 7. More on Continue Simple Sub Hacker Program
 • 8. Understanding the Program Created
 • 9. Understanding the Program Created Continue
 • 10. Letter Mapping Part 1
 • 11. Letter Mapping Part 2
 • 12. Letter Mapping Part 3
 • 13. Letter Mapping Part 4
 • 14. Letter Mapping Part 5
 • 15. Letter Mapping Part 6
 • 16. Vigenere Cipher Demo Program
 • 17. Vigenere Cipher Demo Program Continue
 • 18. Creating Vigenere Program
 • 19. Understanding Vigenere Program
 • 20. Vigenere Demo
 • 21. What is Frequency Analysis
 • 22. Program of Frequency Analysis
 • 23. Frequency Analysis Continue
 • 24. Understanding Frequency Analysis
 • 25. Frequency Analysis Program
 • 26. Frequency Analysis Program Continue
 • 27. More on Frequency Analysis Program
 • 28. Hacking Vigenere Cipher using Dictionary
 • 29. Hacking Vigenere Cipher using Dictionary Continue
 • 30. Kasiski Examination
 • 31. Kasiski Examination Continue
 • 32. Vigenere Hacker 2nd Method
 • 33. Vigenere Hacker 2nd Method Continue
 • 34. Get Useful Factor Function
 • 35. Get Most Common Factors Function
 • 36. Kasiski Examination Funcyion
 • 37. Key Letter Function
 • 38. Key Length
 • 39. Hack Vigenere Function
 • 40. Finding and Generating Prime Numbers

 • 4. Python Hacking Case Study - GUI App for Amusement Park
 • 1. Introduction of Project
 • 2. Creating Menu File in Project
 • 3. Creating Menu File in Project Continue
 • 4. More on Creating menu File in Project
 • 5. Creating Main.py File
 • 6. Creating Main.py File Continue
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29332
  حجم: 7408 مگابایت
  مدت زمان: 926 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید