وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Hedge Funds Masters Program

سرفصل های دوره

A Complete Package - Classic Strategies| Performance Analysis| Concept of Leverage| Accounting & Taxation| Risk| etc


1. Overview of Hedge Funds
 • 1. Introduction to Hedge Funds
 • 2. Definition of Hedge Funds
 • 3. History of Hedge Funds
 • 4. History of Hedge Funds Continues
 • 5. Key Feature
 • 6. Absolute Returns
 • 7. Advantages and Disadvantages
 • 8. Fee Structure
 • 9. Legislation
 • 10. Legislation Continues
 • 11. Current Trends
 • 12. More on Current Trends
 • 13. Top Hedge Fund 2015
 • 14. Hedge fund vs Mutual Fund

 • 2. Classic Strategies In Hedge Funds
 • 1. Content of HF Strategies
 • 2. Introduction on HF Strategies
 • 3. Leverage Of HF Strategies
 • 4. Most Leveraged Hedge Fund 2015
 • 5. Case Study - LTCM
 • 6. Long Only
 • 7. Short Only
 • 8. Equity Long Short
 • 9. Market Neutral
 • 10. Chart Title
 • 11. Short Bias
 • 12. Long Bias
 • 13. Variable Bias
 • 14. Example Part 1
 • 15. Example Part 2
 • 16. Example Part 3

 • 3. Other Important Hedge Fund Strategies
 • 1. Introduction to Other Strategies
 • 2. Emerging Markets
 • 3. Features of Emerging Markets
 • 4. Regional Performance
 • 5. Multi Strategy
 • 6. Multi Strategy Risk
 • 7. Managed Future Trading CTA
 • 8. Advantages and Disadvantages of CTA
 • 9. Credit Strategy
 • 10. Event Driven Strategy
 • 11. Merger and Risk Involved
 • 12. Event Driven Strategy Examples
 • 13. Bloomberg Opposite Scenario
 • 14. Global Macro Strategy
 • 15. Global Macro Strategy Continues
 • 16. Funds of Hedge Funds

 • 4. Hedge Fund Performance Analysis
 • 1. Introduction to Performance Analysis
 • 2. High Water Mark Calculation
 • 3. Traditional Performance Measures
 • 4. CAPM
 • 5. Sharpe Ratio
 • 6. Sortino Ratio
 • 7. Treynor Ratio and Information Ratio
 • 8. Benchmark Analysis
 • 9. Quartile Chart
 • 10. Calmer Ratio
 • 11. Time Series Analysis
 • 12. Schneeweis and Spurgin
 • 13. Style Analysis
 • 14. Fund and Hsieh
 • 15. Software Available

 • 5. Concept of Leverage in Hedge funds
 • 1. Introduction to Concept of Leverage in Hedge funds
 • 2. Measuring Leverage
 • 3. Measuring Leverage Strategy
 • 4. How Hedge Fund obtain Leverage
 • 5. HF Leverage - What Can Go Wrong
 • 6. What Can Go Wrong Continues
 • 7. How Much Leverage is Important

 • 6. Hedge Fund Accounting & Taxation
 • 1. Introduction to Accounting and Taxation
 • 2. Structure of Hedge Funds
 • 3. Carried Interest
 • 4. Carried Interest Continue
 • 5. Bermuda
 • 6. Offshore Structure
 • 7. Benefits Offshore Funds
 • 8. Master Feeder Structure
 • 9. US Reporting Requirements
 • 10. De Minimis Rule
 • 11. Accounting
 • 12. Accounting Entries
 • 13. Accounting Entries Continues
 • 14. Example of Interest Rate
 • 15. Understand Cash Flow Hedging
 • 16. NAV Calculation
 • 17. More on NAV Calculation

 • 7. Hedge Fund Risk management
 • 1. Introduction to Risk Management
 • 2. Risk Exposure
 • 3. Risk Exposure Continues
 • 4. Measure of Risk
 • 5. Standard Deviation
 • 6. Value at Risk
 • 7. VaR Historical Simulation
 • 8. Calculating Value at Risk
 • 9. Var Covar Matrix
 • 10. Var Covar Matrix Continue
 • 11. Downside Capture
 • 12. Drawdown
 • 13. Stress Testing
 • 14. Sensitivity Analysis
 • 15. Risk Management Software
 • 16. Case Study - LTCM LTCM Hedge Fund Risk management
 • 17. Case Study - LTCM LTCM Hedge Fund Risk management Continue
 • 18. Risk Management Lesson - LTCM
 • 19. Risk Management Lesson - LTCM Continue

 • 8. Hedge Fund Success & Failure Case Studies
 • 1. Introduction to Case Studies
 • 2. Understand Bridge Water Hedge Fund
 • 3. Tiger Management
 • 4. Amaranth Advisors
 • 5. Amaranth Advisors Continues
 • 6. LTCM
 • 7. LTCMs Portfolio
 • 8. LTCMs Portfolio Continue
 • 9. Soros Fund
 • 10. Low Interest Rate and High Inflation
 • 11. Summery
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27996
  حجم: 3780 مگابایت
  مدت زمان: 898 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 دی 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید