وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Next.js 14 Lottery & Lucky Draw App

سرفصل های دوره

Build a Lottery and Lucky Draw System using cutting edge technologies like Next JS , Mongo DB , Tailwind CSS , Ant D etc


1. Introduction
 • 1. Creatin Next App
 • 2. Installing Ant Design
 • 3. Override Ant Design Components

 • 2. User Authentication
 • 1. Clerk Intro and Setup
 • 2. Add Clerk To Next JS
 • 3. Custom Sign-in and Sign-up Pages
 • 4. Get Logged In User Details
 • 5. Styling of Authentication Pages

 • 3. Mongo DB Connection and Save Current User
 • 1. Mongo DB Connection
 • 2. Save Current User To Mongo DB

 • 4. Layout
 • 1. Layout Structure
 • 2. Layout Sidebar - 1
 • 3. Layout Sidebar - 2
 • 4. Layout Header
 • 5. Get and Store Current User In Global Store
 • 6. Conditional Header
 • 7. Loading Spinner

 • 5. Add Lottery
 • 1. Lottery Module Intro and Custom Components
 • 2. Lottery Form Basic Details
 • 3. Lottery Form Prizes Details
 • 4. Integrate Firebase For Image Upload
 • 5. Firebase Image Upload UI
 • 6. Lottery Form Final Values
 • 7. Save Lottery

 • 6. Show , Edit , Delete Lotteries
 • 1. Show Lotteries
 • 2. Edit Lottery - 1
 • 3. Edit Lottery - 2
 • 4. Delete Lottery

 • 7. Homepage & Lottery Info Page
 • 1. Customized User Sidebar
 • 2. Homepage
 • 3. Lottery Info Page - 1
 • 4. Lottery Info Page - 2
 • 5. Count Down Timer

 • 8. Purchase Lottery Ticket
 • 1. Stripe Payments Part - 1
 • 2. Stripe Payments Part - 2
 • 3. Ticket Model and Server Action
 • 4. Ticket Model and Save Ticket

 • 9. Show Purchased Tickets
 • 1. Show User Tickets
 • 2. Show All Tickets (Admin)

 • 10. Select Lucky Winner
 • 1. Winner Model
 • 2. Select Winners UI
 • 3. Select Winners Server Action

 • 11. Show Lottery Winners
 • 1. Show Winners For Lottery (Admin) - 1
 • 2. Show Winners For Lottery (Admin) - 2
 • 3. Show Lotteries Won By Users
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37812
  حجم: 4328 مگابایت
  مدت زمان: 455 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید