وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Next JS v13.4 Job Portal Application

سرفصل های دوره

Build a Full stack job portal application using next js latest version 13.4


1. Introduction
 • 1.1 Github Source Code.html
 • 1. Promo Source Code
 • 2. Create Next App
 • 3. Folder Structure

 • 2. Stylesheets
 • 1. Antd Setup
 • 2. Override Antd Components
 • 3. Custom Classes

 • 3. Login and Register Pages
 • 1. Login Page
 • 2. Register Page

 • 4. API Routes and DB Setup
 • 1. API Routes
 • 2. Mongo DB Connection

 • 5. Authentication APIS
 • 1. User Model
 • 2. Register API
 • 3. Register API Integration
 • 4. Login API
 • 5. Login API Integration

 • 6. Protected Routes & Middleware
 • 1. Middleware
 • 2. Protected API Routes

 • 7. Getting LoggedIn User
 • 1. Get Current User -1
 • 2. Get Current User - 2
 • 3. Get Current User using Server Components

 • 8. Layout & Side Navbar
 • 1. Layout-1
 • 2. Layout-2
 • 3. Layout-3

 • 9. Redux Setup
 • 1. Redux State Management Setup
 • 2. Show Hide Loader using Redux

 • 10. Logout
 • 1. Logout Functionality

 • 11. Profile Update
 • 1. Profile Page Setup
 • 2. Employee Form - 1
 • 3. Employee Form - 2
 • 4. User Model Enhancements
 • 5. Employer Form
 • 6. User Profile Update API

 • 12. Creating Job Posts
 • 1. Making the sidebar dynamic
 • 2. Job Form
 • 3. Add Job API
 • 4. Display Added Jobs

 • 13. Edit , Delete Jobs
 • 1. Edit Job
 • 2. Delete Job
 • 3. Jobs Filter based on current user

 • 14. Apply for Job Post
 • 1. Display All Jobs in Homepage
 • 2. Job Description
 • 3. Apply For Job
 • 4. Duplicate Application Restriction

 • 15. Show Applications
 • 1. Display Applications - 1
 • 2. Display Application - 2

 • 16. Appplication Status Update
 • 1. Application Status Update - 1
 • 2. Application Status Update - 2

 • 17. Employee and Employer Info Pages
 • 1. Dynamic User Info Page
 • 2. Employer Info
 • 3. Employee Info

 • 18. Sending Emails
 • 1. Nodemailer Setup
 • 2. Send Email For Application Status Update
 • 3. Send Email for New Application Received

 • 19. Filters
 • 1. Filters in Homepage

 • 20. Deployment
 • 1. Deploy To Vercel
 • 2. Bug 1
 • 3. Bug 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17180
  حجم: 5795 مگابایت
  مدت زمان: 626 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید