وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Next.js 14 Charity & Crowd Funding App

سرفصل های دوره

Build a real-time Charity and Crowd Funding App with latest technologies Next JS 14 , MongoDB , Sever Actions


1. Introduction
 • 1. Setup Next App
 • 2. Setup Ant Design
 • 3. Overriding Ant Design Styling

 • 2. Authentication using CLERK
 • 1. Setup Clerk Auth - 1
 • 2. Setup Clerk Auth - 2
 • 3. Using Next Middleware
 • 4. Getting Logged In User Details

 • 3. Mongo DB Connection
 • 1. Connect Mongo DB
 • 2. Save current user to mongodb

 • 4. Layout
 • 1. Layout Part - 1
 • 2. Layout Part - 2
 • 3. Get current user

 • 5. Add Campaign
 • 1. Admin Routes Setup
 • 2. Add Campaign Form
 • 3. Integrate Firebase Storage
 • 4. Upload Images To Firebase
 • 5. Save Campaign

 • 6. Show , Edit , Delete campaigns
 • 1. Show Campaigns
 • 2. Edit Campaign - 1
 • 3. Edit Campaign - 2
 • 4. Delete Campaign

 • 7. Homepage & Campaign Info Page
 • 1. Show Campaigns In Homepage
 • 2. Campaign Info Page
 • 3. Donation Card in Campaign Info

 • 8. Make a Donation
 • 1. Integrate Stripe Payment
 • 2. Stipe Payment Form
 • 3. Saving a donation - 1
 • 4. Saving a donation - 2

 • 9. Showing Donations in Campaign Page
 • 1. Show Recent Donations
 • 2. Show All Donations Modal

 • 10. Show Donation On User Admin Side
 • 1. User Donations
 • 2. Admin Donations

 • 11. Dashboard
 • 1. Admin Dashboard - UI
 • 2. Admin Dashboard - Queries
 • 3. Admin Dashboard - Recent campaigns and donations
 • 4. User Dashboard

 • 12. Campaign Report
 • 1. Campaign Report - 1
 • 2. Campaign Report - 2

 • 13. Filters
 • 1. Filters UI
 • 2. Filters Queries

 • 14. Bugs & Responsiveness
 • 1. Bug Fixes and Validations
 • 2. Responsiveness
 • 3. Deployment
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32475
  حجم: 5176 مگابایت
  مدت زمان: 491 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید