وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

MD-102: Endpoint Administrator

سرفصل های دوره

Certification Course


1. Deploying Windows Clients
 • 1.1 MD-102(2023).zip
 • 1. Course Overview
 • 2. Select a Windows Client Edition
 • 3. Determining Requirements for Windows Clients
 • 4. Customizing WinPE with ADK
 • 5. Creating an Answer File with WSIM
 • 6. Select a Windows Deployment Tool
 • 7. Migrating Windows Clients with USMT
 • 8. Select Migrations vs Rebuilds
 • 9. Configuring Windows Provisioning Packages
 • 10. Select Imaging and Provisioning Strategy
 • 11. Implement Subscription-Based Activation
 • 12. Configure and Implement Autopilot Device Registration
 • 13. Configure and Implement Autopilot Deployment Profiles
 • 14. Deploy Enrollment Status Page
 • 15. Deploy Windows Devices with Autopilot
 • 16. Troubleshoot Autopilot Deployments
 • 17. Implement Microsoft Deployment Toolkit
 • 18. Import and Manage Images Using MDT
 • 19. Monitor and Troubleshoot MDT Deployments
 • 20. Configure Remote Desktop in Windows Clients
 • 21. Configure Remote Management in Windows Clients
 • 22. Configure Remote Help in Intune
 • 23. Deploy Windows Admin Center

 • 2. Managing Identities and Compliance using Intune
 • 1. Implement Compliance Policies using Intune
 • 2. Manage Compliance Policies using Intune
 • 3. Implement Conditional Access using Intune
 • 4. Manage Compliance Policy Notifications
 • 5. Monitor Device Compliance using Intune
 • 6. Troubleshoot Intune Device Compliance Policies
 • 7. Implement User Authentication on Windows Devices
 • 8. Manage Groups in Windows Environments
 • 9. Manage Role-based Access Control for Intune
 • 10. Register and Join Devices to Microsoft Entra ID
 • 11. Implement the Intune Connector for Active Directory
 • 12. Implement LAPS for Entra and Intune

 • 3. Managing, Maintaining & Securing Devices using Intune
 • 1. Configure Enrollment Using Intune
 • 2. Configure Windows Enrollment Using Intune
 • 3. Configure Bulk Enrollment for iOS Devices
 • 4. Configure Android Enrollment Using Intune
 • 5. Configure ChromeOS Enrollment using Intune
 • 6. Configure Automatic Enroll Using Intune
 • 7. Configure Policy Sets using Intune
 • 8. Retire and Wipe Devices using Intune
 • 9. Configure and Deploy Security Baselines in Intune
 • 10. Secure Devices with Endpoint Security Policies
 • 11. Onboard Devices into Defender for Endpoint
 • 12. Use Automated Response in Defender for Endpoint
 • 13. Use the Microsoft Defender Vulnerability Management Dashboard
 • 14. Create and Manage Update Policies with Intune
 • 15. Manage Android Updates Using Configuration Profiles
 • 16. Create and Manage Update Rings using Intune
 • 17. Configure Delivery Optimization Using Intune
 • 18. Monitor and Troubleshoot Configuration Profiles
 • 19. Monitor Devices with Intune and Azure Monitor
 • 20. Use Endpoint Analytics and Adoption Score
 • 21. Specify Configuration Profiles to Meet Requirements
 • 22. Implement Configuration Profiles with Intune
 • 23. Monitor and Troubleshoot Updates in Intune
 • 24. Configure and Implement Windows Kiosk Mode
 • 25. Implement Profiles on Android Devices
 • 26. Plan and implement Microsoft Tunnel for Intune

 • 4. Manage Applications Using Microsoft Intune
 • 1. Deploy Apps by using Intune
 • 2. Deploy MS 365 Apps using Office Deployment Tool
 • 3. Deploy MS 365 Apps using Office Customization Tool (OCT)
 • 4. Manage MS 365 Apps using the Microsoft 365 Apps Admin Center
 • 5. Deploy MS 365 Apps by using Intune
 • 6. Configure Policies for Office Apps using Intune
 • 7. Configure Policies for Office Apps using Group Policy
 • 8. Deploy Apps to App Stores with Intune
 • 9. Implement App Protection Policies
 • 10. Manage App Protection Policies
 • 11. Implement Conditional Access for Policies for App Protection Policies
 • 12. Plan and Implement App Configuration Policies
 • 13. Manage App Configuration Policies
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29070
  حجم: 24158 مگابایت
  مدت زمان: 1369 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید