وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learning Gmail from Scratch

سرفصل های دوره

Manage your Emails with Ease


1. Getting Started and Sending Emails
 • 1. Touring the Interface
 • 2. Sending Email
 • 3. Email Drafts
 • 4. Discard Saved Drafts
 • 5. Test Formatting
 • 6. CC and BCC
 • 7. Attach Files from Computer
 • 8. Attach Files from Google Drive
 • 9. Uploading Images from Computer
 • 10. Adding Images from Google Photos
 • 11. Insert Image by using URL
 • 12. Image Adjustment
 • 13. Keep Emails Confidential
 • 14. Scheduling Emails
 • 15. Undo Send

 • 2. Replying to Emails
 • 1. Replying to Received Email
 • 2. Reply to All
 • 3. Forward Email
 • 4. Pop-out Reply
 • 5. New Reply Email Thread and Editing Reply Subject
 • 6. Setting Default Reply Behaviour
 • 7. Smart Reply
 • 8. Accessing Email Attachments

 • 3. Customizing Options
 • 1. Inbox Type Selection
 • 2. Mail List Density
 • 3. Changing Theme
 • 4. Reading Pane
 • 5. Email Threading Options
 • 6. Gmail Language
 • 7. Page Size Settings
 • 8. Hover Actions Enable and Disable
 • 9. Email Default Text Style
 • 10. Adding Another Email Address for Sending Emails
 • 11. Sidebar for accessing other Google Services
 • 12. Using Input Support Tools
 • 13. Offline Gmail Content Access
 • 14. Button Labels

 • 4. View and Manage Emails
 • 1. Read and Unread Emails
 • 2. Accessing Sent Emails
 • 3. Deleting Emails
 • 4. Recover Deleted Emails
 • 5. Deleting Emails Forever
 • 6. Accessing Spam Mails
 • 7. Email Snooze
 • 8. Accessing Calendar RSVP Directly in Gmail
 • 9. Email Thread Mute and Unmute
 • 10. Archiving Emails
 • 11. Selecting Multiple Emails
 • 12. Send Emails to Spam and Access Spam
 • 13. Enable and use Send and Archive
 • 14. Add Star and Remove Star
 • 15. Enable and Use Multiple Stars
 • 16. Add Labels to Emails
 • 17. Label Creation
 • 18. Label Management
 • 19. Label Search
 • 20. Sub Labels
 • 21. Label Color
 • 22. Move Mails
 • 23. Search Emails
 • 24. Email Filter
 • 25. Search Operators
 • 26. Enable Desktop Notification
 • 27. Enabling and Using Keyboard Shortcuts
 • 28. Adding Signatures

 • 5. Contact Management
 • 1. Automatic Contact Addition for Auto-Complete
 • 2. Manual Contact Addition
 • 3. Contact Labels
 • 4. Adding Contacts from Inbox
 • 5. Accessing Contact View

 • 6. Meet and Chat Options
 • 1. Enabling and Accessing Google Chat and Google Meet
 • 2. Creating Google Meet Meeting Links
 • 3. Accessing Google Meet Directly from Gmail using Meeting Code
 • 4. Chatting using Google Chat in Gmail
 • 5. Google Chat and Meet Settings
 • 6. Chat Spaces

 • 7. Additional Features
 • 1. Enabling and Using Email Templates
 • 2. Enabling Vacation Responder
 • 3. Enabling Personal Level Indicators
 • 4. Enabling and Disabling Snippets
 • 5. Turning on and Using Grammar and Spelling Suggestions
 • 6. Utilizing Smart Compose
 • 7. Installing Add On Extensions

 • 8. End of course
 • 1. Goodbye
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31809
  حجم: 416 مگابایت
  مدت زمان: 89 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید