وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learning Microsoft Forms from Scratch

سرفصل های دوره

Create and Manage Online Forms with Ease


1. Introduction
 • 1. Signing In and Accessing Microsoft Forms
 • 2. Creating a New Blank Form
 • 3. Creating a New Quiz
 • 4. Form Templates
 • 5. Importing Forms using Quick Import
 • 6. Utilizing Form Collection for Multiple Form Management

 • 2. Adding Questions and Options
 • 1. Multiple Choice Questions
 • 2. Adding images in Title and Questions
 • 3. Short and Long Questions
 • 4. Restriction Options
 • 5. Question Videos
 • 6. Rating Questions
 • 7. Date Picker Questions
 • 8. Likert Questions
 • 9. Ranking Based Question
 • 10. Re-ordering Existing Questions
 • 11. Net Promoter Score Question
 • 12. Duplicate Questions and Delete Questions
 • 13. File Upload Question
 • 14. Suggestions for Question and Answer
 • 15. Adding Quiz Question with Correct Answer
 • 16. Selecting Multiple Correct Answers in Quiz Questions
 • 17. Quiz Feedback Messages
 • 18. Math Equations Addition

 • 3. Form Customization and Sharing Options
 • 1. Enable or Disable Immediate Quiz Results
 • 2. Copy Entire Forms and Quizes
 • 3. Favorites and Recents
 • 4. Enabling and Disabling Responses
 • 5. Setting Form Start and End Date
 • 6. Form Fill up Time Duration
 • 7. Shuffle and Lock Questions
 • 8. Email Notifications
 • 9. Show or Hide Another Response Option
 • 10. Custom Thank you Message
 • 11. Adding Form Sections
 • 12. Show or Hide Progress Bar
 • 13. Preview Form and Present Form Content
 • 14. Branching Options
 • 15. Form Filling Limitations Setup
 • 16. Response Receipts
 • 17. Getting Survey Link
 • 18. Getting Survey QR Code
 • 19. Embedding Survey in a Webpage
 • 20. Sharing Survey with Email
 • 21. Form Duplication Link
 • 22. Link with Viewing and Editing Permission
 • 23. Deleting and Recovering Forms
 • 24. Changing Form Style
 • 25. Form Printing

 • 4. Response Management
 • 1. Accessing Received Responses
 • 2. Exporting Responses as an Excel Sheet
 • 3. Summary Link
 • 4. Delete Responses
 • 5. Print Responses
 • 6. Manual Quiz Point Addition
 • 7. Quiz Results Post

 • 5. Example Project and Goodbye
 • 1. Example Form
 • 2. Goodbye
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31810
  حجم: 507 مگابایت
  مدت زمان: 82 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید