وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Lean Six Sigma: Toolkit

سرفصل های دوره

A comprehensive repository of Lean Six Sigma tools (new tools added regularly).


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Disclaimer
 • 3 - Lean Six Sigma An introduction
 • 4 - DMAIC
 • 5 - The benefits of Lean Six Sigma the toolkit
 • 6 - Scenario for this course

 • 2 - Cause and effect tools
 • 7 - Introduction to cause and effect
 • 8 - Fishbone-Diagram.xlsx
 • 8 - Ishikawa Diagram
 • 9 - Ishikawa Diagram Demonstration
 • 10 - 5 Whys
 • 10 - 5-Whys.xlsx
 • 11 - 5 Whys Demonstration
 • 12 - Pareto Chart
 • 12 - Pareto-Chart.xls
 • 13 - Pareto Chart Demonstration
 • 14 - CE Matrix
 • 14 - C-E-Matrix.xlsx
 • 15 - CE Matrix Demonstration

 • 3 - Working with ideas tools
 • 16 - Working with ideas introduction
 • 17 - Brainstorming
 • 17 - brainstorming.zip
 • 18 - Brainstorming Demonstration
 • 19 - Affinity Diagram
 • 19 - Affinity-Diagram.xlsx
 • 20 - Affinity Diagram Demonstration
 • 21 - Multivoting
 • 21 - Multivoting.xlsx
 • 22 - Multivoting Demonstration

 • 4 - Process mapping tools
 • 23 - Introduction to Process Maps
 • 24 - Swimlane-Map.xlsx
 • 24 - Swim lane
 • 25 - Swim lane Demonstration
 • 26 - SIPOC
 • 26 - SIPOC.xlsx
 • 27 - SIPOC Demonstration
 • 28 - Value Stream Map
 • 28 - Value-Stream-Map.pptx
 • 29 - Value Stream Map Demonstration
 • 30 - Time Value Map
 • 30 - Time-Value-Map.pptx
 • 31 - Time Value Map Demonstration
 • 32 - Value Add Chart
 • 32 - Value-add-charts.xlsx
 • 33 - Value add chart Demonstration
 • 34 - Spaghetti Diagram
 • 34 - Spaghetti-Diagram.pptx
 • 35 - Spaghetti Diagram Demonstration

 • 5 - Voice of the customer tools
 • 36 - Introduction to the voice of the customer
 • 37 - Customer Segmentation
 • 37 - Customer-segmentation.xlsx
 • 38 - Types and sources of customer data
 • 39 - Interviews
 • 40 - Point of use observations
 • 41 - Focus groups
 • 42 - Surveys
 • 43 - Kano Analysis
 • 43 - Kano-Analysis.xlsx
 • 44 - Kano Analysis Demonstration
 • 45 - Critical to Quality Tree
 • 45 - Critical-to-quality-tree.xlsx
 • 46 - Critical to Quality Tree Demonstration

 • 6 - Close out
 • 47 - Certificate.pptx
 • 47 - Close out
 • 47 - LSS-Toolkit-slides.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7903
  حجم: 955 مگابایت
  مدت زمان: 177 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید