وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Java Spring Boot – Complete Course Bundle

سرفصل های دوره

You get to learn basics to advanced techniques in Spring Boot to create applications using the same.


1 - Java Spring Boot
 • 1 - Introduction to Spring Boot
 • 2 - Features of Spring Boot
 • 3 - Spring Boot CLI Tools
 • 4 - Installation of Spring boot CLI
 • 5 - Spring Boot CLi Java Example
 • 6 - Spring Boot CLi Java Example Continues
 • 7 - POM Starters
 • 8 - Spring Initializr
 • 9 - Downloading STS
 • 10 - Spring Tool Suite
 • 11 - Spring Initializr Through CLI
 • 12 - Example of Spring Initializr Through CLI
 • 13 - Spring Boot Application Through STS
 • 14 - Annotation
 • 15 - Spring Boot Application
 • 16 - Spring Boot Application Continues
 • 17 - Uni Testing Case
 • 18 - Example UNI Testing Case
 • 19 - Integration Testing and its Example
 • 20 - Introduction to Thyme Leaf
 • 21 - Example of Thyme Leaf Demo
 • 22 - Example of Thyme Leaf Demo Continues
 • 23 - Running the Thyme Leaf Demo
 • 24 - Auto Configuration
 • 25 - Configuring Properties
 • 26 - Configuration Properties
 • 27 - Disabling Template Caching
 • 28 - Logging
 • 29 - Configuring the Logback
 • 30 - Example of Logback
 • 31 - Configuration to Log
 • 32 - More on Configuration to Log
 • 33 - Connecting Database to Spring
 • 34 - Example of Database
 • 35 - Example of Database Continues
 • 36 - Production Databases
 • 37 - More on Production Database
 • 38 - Spring Data
 • 39 - Example of Spring Data
 • 40 - Example using Crud Repository
 • 41 - Example using Crud Repository Continues
 • 42 - Spring Boot Caching using Redis
 • 43 - Installing Redis in Spring Caching
 • 44 - Example of Spring Boot using Redis
 • 45 - Example of Spring Boot using Redis Continues
 • 46 - Spring Security in Spring Boot
 • 47 - Spring Security in Spring Boot Continues
 • 48 - Example of Spring Security
 • 49 - Output of Spring Security
 • 50 - Core Component Spring Security

 • 2 - Java Spring Boot Advanced
 • 51 - Introduction to Spring Boot Actuator
 • 52 - Customize End Point Spring Boot Actuator
 • 53 - Example of Spring Boot Actuator
 • 54 - Health Indicator Spring Boot Actuator
 • 55 - Example of Health Indicator Spring Boot Actuator
 • 56 - Example of Health Indicator Spring Boot Actuator Continues
 • 57 - Advanced Spring Boot with No SQL
 • 58 - Mango Database in Spring Boot
 • 59 - Solr and Elastic Search in Spring Boot
 • 60 - Advanced Spring Boot with MongoDB
 • 61 - Example of Mongo Database
 • 62 - Example of Mongo Database Continues
 • 63 - Microservice Architecture
 • 64 - Spring Boot with Microservice
 • 65 - Client Side Load Balancing Microservices
 • 66 - Example of Microservices
 • 67 - Producer Application in Microservices
 • 68 - Producer Application in Microservices Continues
 • 69 - More on Microservices
 • 70 - Segregation Microservices Code
 • 71 - Creating Account Comsumer Services in Microservices
 • 72 - Account Service Controller Microservices
 • 73 - Cache Metrics in Spring Boot Actuator
 • 74 - Creating Own Metrics ini Spring Boot
 • 75 - Creating Custom EndPoints in Spring Boot
 • 76 - Creating Custom EndPoints in Spring Boot Continues
 • 77 - Deploymentg Application in Server
 • 78 - Example of Deploymentg Application
 • 79 - Example of Deploymentg Application Continues
 • 80 - Advanced SprinBoot Profile
 • 81 - Creating Advanced SprinBoot Profile
 • 82 - Creating Advanced SprinBoot Profile Continues
 • 83 - Profile Properties and Yaml Example
 • 84 - Example of Profile Properties and Yaml
 • 85 - Output of Profile Properties and Yaml
 • 86 - File Upload using Spring Boots
 • 87 - File Upload Example
 • 88 - Output of File Upload
 • 89 - Multiple File Upload Using AJAX
 • 90 - Multiple File Upload Using AJAX Example
 • 91 - Output Multiple File Upload

 • 3 - Java Spring Boot Case Study Appointment Management System
 • 92 - Introduction to Project
 • 93 - Creating Model
 • 94 - Creating Services and Understanding JPA
 • 95 - Understanding About JPA in Project
 • 96 - Creating Controller
 • 97 - Creating Controller Continuous
 • 98 - Adding Security
 • 99 - Understanding Maven Dependency
 • 100 - Creating View and Understanding POM XML File
 • 101 - Working with Database
 • 102 - Output of the Project
 • 103 - Unit Testing in Junit
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 28994
  حجم: 11003 مگابایت
  مدت زمان: 963 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید