وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Web Development Bootcamp with HTML CSS PHP MySQL WordPress

سرفصل های دوره

Learn Web Design and Web Development With HTML, CSS, PHP, MySQL, WordPress, and Elementor.


1. HTML
 • 1. Introduction
 • 2. Starting with HTML
 • 3. Text Heading
 • 4. Text Formatting
 • 5. Style Tag
 • 6. A Href tag
 • 7. Image
 • 8. List
 • 9. Table
 • 10. Iframe symbol

 • 2. CSS
 • 1. Selectors in CSS
 • 2. Inline, Internal External Css
 • 3. Colors with CSS
 • 4. Background Custom With CSS
 • 5. Borders
 • 6. Margins-
 • 7. Padding
 • 8. Box Models
 • 9. Align Spacing
 • 10. Link
 • 11. Float
 • 12. Text, Icon, Height width Font
 • 13. List Navigation
 • 14. Project of HTML CSS

 • 3. Wordpress
 • 1. Wordpress Function Intro
 • 2. Posts
 • 3. Plugins
 • 4. Comments
 • 5. Pages
 • 6. Themes

 • 4. Elementor
 • 1. Elementor Course Intro
 • 2. Basics of Wordpress and Elementor
 • 3. Elementor Widgets
 • 4. Templates
 • 5. Layout, Style and Advance Functions
 • 6. Texts & Typography
 • 7. Global Fonts & Colors
 • 8. Keyboard Shortcuts
 • 9. Extra Plugins to use with Elelmentor

 • 5. PHP
 • 1. INTRO on PHP
 • 2. Downloading software-
 • 3. Representing data on web browser
 • 4. Variables
 • 5. Strings
 • 6. Working with numbers
 • 7. Working with User Input
 • 8. Making Basic Calculator
 • 9. Making Mad Libs game
 • 10. URL Parameter

 • 6. MySQL
 • 1. INTRO on MYSQL
 • 2. Brief of Database
 • 3. relation of database with table & keys
 • 4. MYSQL Installation-
 • 5. Creating database
 • 6. Project of PHP MySQL
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19580
  حجم: 6560 مگابایت
  مدت زمان: 799 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید