وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Jeff Kish

دانلود و خرید 67 آموزش بدست Jeff Kish از شرکت هایی مثل CBT Nuggets در شاخه هایی از جمله آموزش Wireless و آموزش اینترنت اشیا و شبکه و سیستم عامل و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Certified Wireless IoT Solutions Administrator (CWISA-102) Online Training
شرکت:
Certified Wireless IoT Solutions Administrator (CWISA-102) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Designing Cisco Enterprise Wireless Networks Online Training
شرکت:
Designing Cisco Enterprise Wireless Networks Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Certified Wireless Network Administrator Online Training
شرکت:
Certified Wireless Network Administrator Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
38 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Designing Cisco Enterprise Wireless Networks Online Training
شرکت:
Designing Cisco Enterprise Wireless Networks Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Certified Wireless Design Professional (CWDP-304) Online Training
شرکت:
Certified Wireless Design Professional (CWDP-304) Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Certified Wireless Analysis Professional (CWAP) Online Training
شرکت:
Certified Wireless Analysis Professional (CWAP) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
44 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Certified Wireless Network Administrator Online Training
شرکت:
Certified Wireless Network Administrator Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
38 ساعت و 10 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Certified Wireless Analysis Professional (CWAP) Online Training
شرکت:
Certified Wireless Analysis Professional (CWAP) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
44 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced Cisco Network Design: Cisco QoS Tutorial Online Training
شرکت:
Advanced Cisco Network Design: Cisco QoS Tutorial Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cisco CCNP Data Center Certification Prep: Cisco UCS Online Training
شرکت:
Cisco CCNP Data Center Certification Prep: Cisco UCS Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 22 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
How to Become a Data Center Technician: Cisco Data Center Networking Basics Online Training
شرکت:
How to Become a Data Center Technician: Cisco Data Center Networking Basics Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Applying Cisco Data Center Security Online Training
شرکت:
Applying Cisco Data Center Security Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Certified Wireless Network Administrator Online Training
شرکت:
Certified Wireless Network Administrator Online Training
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
38 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Certified Wireless Design Professional (CWDP-304) Online Training
شرکت:
Certified Wireless Design Professional (CWDP-304) Online Training
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
48 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
شبکه مرکز داده با سوئیچ های Nexus Cisco
شرکت:
شبکه مرکز داده با سوئیچ های Nexus Cisco
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
46 ساعت و 10 دقیقه
۲۱ آبان ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل Cisco Hyperflex در سیسکو CCNP دیتا سنتر
شرکت:
دوره یادگیری کامل Cisco Hyperflex در سیسکو CCNP دیتا سنتر
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 10 دقیقه
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
نحوه انجام Wireless Site Survey
شرکت:
نحوه انجام Wireless Site Survey
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
کورس پیکربندی Cisco WLC HA and AP HA
شرکت:
کورس پیکربندی Cisco WLC HA and AP HA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۸ شهریور ۱۴۰۱