وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Customer Support with ChatGPT / AI

سرفصل های دوره

Learn How to Use ChatGPT to Provide Simple and Quick Customer Service Solutions (No Technology Experience Needed)


1. Introduction
 • 1. Introduction & How to Take this Course

 • 2. Building a Customer Support Chatbot for Your Website Without Code
 • 1. Introduction to Building a Chatbot Without Code (What, Why & How of Section 2)
 • 2.1 Chatbase Website.html
 • 2. Demo of the Customer Support Chatbot
 • 3.1 Datablooz Website.html
 • 3. Building Our First Customer Support Chatbot
 • 4.1 State of AI Report.html
 • 4. Exercise on Creating a Chatbot
 • 5. Solution to the Exercise on Creating a Chatbot
 • 6. Demo of Connecting a Chatbot to Facebook Messenger
 • 7.1 Zapier Guides.html
 • 7. How to Connect the Chatbot to Facebook Messenger using Zapier and Chatbase
 • 8. Optional Quiz for Section 2.html

 • 3. Creating an AI Based Prioritization and Filtering Ticketing System
 • 1. Introduction to Creating Our AI Ticketing System (What, Why & How of Section 3)
 • 2. Demo of the AI Based Prioritization and Filtering Ticketing System
 • 3.1 Google Sheets Data.html
 • 3.2 Kaggle Data Set for Customer Support Tickets.html
 • 3. Dataset Exploration
 • 4.1 API Link 12 How to Find Your API Key.html
 • 4.2 API Link 22 Your API Key on OpenAI (Please log in first).html
 • 4.3 GPT For Work Website.html
 • 4. Introduction to ChatGPT for Google sheets extension
 • 5. ChatGPT API and Token System Introduction
 • 6. Automating the Whole System Using Zapier, Exercise Included
 • 7. Exercise Solution for Automating the Whole System Using Zapier
 • 8. Optional Quiz for Section 3.html

 • 4. Automation Email Responses Using AI
 • 1. Intro to Creating AI Based Email Response System (What, Why & How of Section 4)
 • 2.1 Prompt Text.txt
 • 2. Demo of the Final Automated Email Responder
 • 3. Creating Automated Email Responder Using Zapier, Gmail and ChatGPT
 • 4. Optional Quiz for Section 4.html

 • 5. Creating Multi-Language Support System
 • 1. Intro to Creating AI Multi Language Support Syst. (What, Why & How of Section 5)
 • 2.1 Google Sheets Multi Language Support System File.html
 • 2. Demo of the Final Automated Email Responder
 • 3.1 Google Sheets Multi Language Support System File.html
 • 3.2 Prompt Text_2.txt
 • 3.3 Prompt Text.txt
 • 3. Creating Automated Email Responder Using Zapier, Gmail and ChatGPT Part 1
 • 4. Creating Automated Email Responder Using Zapier, Gmail,ChatGPT Part 2 & Exercise
 • 5. Exercise Solution for Automated Email Responder Using Zapier, Gmail and ChatGPT
 • 6. Optional Quiz for Section 5.html

 • 6. Optional Section Building Basic and Advanced Prompts
 • 1. Intro. to Creating Basic and Advanced Prompts (What, Why & How of Section 6)
 • 2. Introduction to ChatGPT
 • 3. Introduction to Prompt Engineering
 • 4. Role Prompting
 • 5.1 Response_Text.txt
 • 5. Few Shot Prompting
 • 6. In Style Prompting
 • 7. Custom Instructions
 • 8. Advanced ChatGPT Features
 • 9.1 Google Bard Website.html
 • 9. Googles Bard AI Product
 • 10.1 Microsoft Bing Chat Website.html
 • 10. Microsofts Bing Chat AI Product
 • 11. Optional Quiz for Section 6.html

 • 7. Course Conclusion
 • 1. Conclusion, Next Steps and Thank You!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30378
  حجم: 2942 مگابایت
  مدت زمان: 189 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید