در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

CompTIA Linux+: Troubleshooting

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

When it has all gone wrong, a cool head will help you quickly resolve the issues. This course will teach you how to understand and speedily resolve issues in Linux servers.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Troubleshooting Networks
 • 1. Welcome to Troubleshooting
 • 2. Dropped Packets on NIC
 • 3. Measuring Bandwidth
 • 4. Working with DNS and Resolvectl
 • 5. Understanding Tools to Test Network Access
 • 6. Testing Access to the Network
 • 7. Testing Firewalls Issues
 • 8. Summary and What's Next

 • 3. Troubleshooting Memory and CPU Issues
 • 1. Installing Sysstat
 • 2. Understanding Uptime
 • 3. Working with Sar and Mpstat
 • 4. Understanding Zombie Processes
 • 5. Troubleshooting Memory and OOM
 • 6. Troubleshooting SWAP Memory
 • 7. Summary

 • 4. Troubleshoot Storage Issues
 • 1. Testing IOPS with Ioping
 • 2. Reading DIsk Performance with Sar
 • 3. Disk Defragmentation
 • 4. Configuring Mount Options
 • 5. Summary and What's Next

 • 5. Troubleshoot User Access
 • 01. Welcome to Troubleshooting User Access
 • 02. Installing Quota Systems
 • 03. Understanding Quotas Are Configured
 • 04. Configuring User Quotas
 • 05. Diagnose Login Issues
 • 06. Understanding Default Password Complexity
 • 07. Configuring Password Complexity
 • 08. Troubleshooting User Access
 • 09. Troubleshooting Sudo
 • 10. Summary and What's Next

 • 6. Diagnose Issues Using Systemd
 • 1. Analyzing System Startup
 • 2. Understanding Service Units
 • 3. Summary