وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Raywenderlich

دستکاری تاریخ و زمان در iOS
شرکت:
دستکاری تاریخ و زمان در iOS
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
ردیابی چهره با RealityKit
شرکت:
ردیابی چهره با RealityKit
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
ساخت Tile برای Wear OS
شرکت:
ساخت Tile برای Wear OS
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
وظایف پس زمینه در iOS
شرکت:
وظایف پس زمینه در iOS
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰