وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Lecturio

بیماری قلبی دریچه ای
شرکت:
بیماری قلبی دریچه ای
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش محاسبه و نمایش نقاط ثابت در توابع
شرکت:
آموزش محاسبه و نمایش نقاط ثابت در توابع
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
دوره یادگیری RNA و کدهای ژنتیکی
شرکت:
دوره یادگیری RNA و کدهای ژنتیکی
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش قواعد Quotient, Chain, Product در ریاضیات
شرکت:
آموزش قواعد Quotient, Chain, Product در ریاضیات
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش مشتق گیری پارامتری
شرکت:
آموزش مشتق گیری پارامتری
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش کنترل متابولیک
شرکت:
آموزش کنترل متابولیک
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آشنایی با بیماری بیماری ایسکمیک قلب و درمان آن
شرکت:
آشنایی با بیماری بیماری ایسکمیک قلب و درمان آن
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش مباحث تمایز ضمنی در ریاضیات
شرکت:
آموزش مباحث تمایز ضمنی در ریاضیات
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش جامع انتقال هورمون ها و سیگنال
شرکت:
آموزش جامع انتقال هورمون ها و سیگنال
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش شناسایی و تحلیل صداهای قلب
شرکت:
آموزش شناسایی و تحلیل صداهای قلب
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش تمایز توابع نمایی و لگاریتمی
شرکت:
آموزش تمایز توابع نمایی و لگاریتمی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آبان ۱۳۹۸
بررسی کیس های قلب و عروق
شرکت:
بررسی کیس های قلب و عروق
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش حسابان : گرادیانت و دیگر مباحث
شرکت:
آموزش حسابان : گرادیانت و دیگر مباحث
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش روشهای محاسباتی و حسابان
شرکت:
آموزش روشهای محاسباتی و حسابان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش تکنیک های تحلیل در بیوتکنولوژی
شرکت:
آموزش تکنیک های تحلیل در بیوتکنولوژی
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
آموزش انتگرال پیشرفته
شرکت:
آموزش انتگرال پیشرفته
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۷ آبان ۱۳۹۸