وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: EnvatoTutsPlus

آموزش تمرین JavaScript و یادگیری DOM
شرکت:
آموزش تمرین JavaScript و یادگیری DOM
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری کدنویسی Event ها در JavaScript
شرکت:
کورس یادگیری کدنویسی Event ها در JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
کورس تمرین JavaScript با ساخت یک فرم تماس
شرکت:
کورس تمرین JavaScript با ساخت یک فرم تماس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش برنامه نویسی تابعی در زبان JavaScript
شرکت:
آموزش برنامه نویسی تابعی در زبان JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم آموزش Redis
شرکت:
فیلم آموزش Redis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۸ آذر ۱۳۹۷
آموزش کامل React
شرکت:
آموزش کامل React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۸ آذر ۱۳۹۷
آموزش طراحی و نقاشی فیگور برای کتاب های مصور
شرکت:
آموزش طراحی و نقاشی فیگور برای کتاب های مصور
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۸ آذر ۱۳۹۷
آموزش طراحی و نقاشی فیگور بدن انسان ها
شرکت:
آموزش طراحی و نقاشی فیگور بدن انسان ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۱۸ آذر ۱۳۹۷
آموزش Vue.js برای همه
شرکت:
آموزش Vue.js برای همه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۵ مرداد ۱۳۹۷
آموزش ایجاد Layout های مدرن CSS
شرکت:
آموزش ایجاد Layout های مدرن CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ مرداد ۱۳۹۷
آموزش حرفه ای Laravel
شرکت:
آموزش حرفه ای Laravel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 دقیقه
۱۵ مرداد ۱۳۹۷
فیلم آموزش CSS Animations & Transitions
شرکت:
فیلم آموزش CSS Animations & Transitions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مرداد ۱۳۹۷
آموزش تست کدهای PHP بوسیله Symfony 2
شرکت:
آموزش تست کدهای PHP بوسیله Symfony 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مرداد ۱۳۹۷