وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Design+Code

کدنویسی پیشرفته React Hooks
شرکت:
کدنویسی پیشرفته React Hooks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
راهنمای طراحی UX
شرکت:
راهنمای طراحی UX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
استفاده از UIKit برای iOS 15
شرکت:
استفاده از UIKit برای iOS 15
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
راهنمای طراحی UI
شرکت:
راهنمای طراحی UI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
کدنویسی همزمان در SwiftUI
شرکت:
کدنویسی همزمان در SwiftUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
کار با امکانات Combine و داده ها در کدنویسی SwiftUI
شرکت:
کار با امکانات Combine و داده ها در کدنویسی SwiftUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
راهنمای CSS
شرکت:
راهنمای CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
متحرک سازی رابط های کاربری بوسیله Figma
شرکت:
متحرک سازی رابط های کاربری بوسیله Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری پیشرفته React Hooks
شرکت:
یادگیری پیشرفته React Hooks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
کدنویسی پیشرفته در Swiftui
شرکت:
کدنویسی پیشرفته در Swiftui
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱