وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Alo Moves

Vinyasa for Backbends
شرکت:
Vinyasa for Backbends
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Push & Pull Strength
شرکت:
Push & Pull Strength
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Jump HIIT 15 Upper Body
شرکت:
Jump HIIT 15 Upper Body
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Abcentric Deep Sculpt
شرکت:
Abcentric Deep Sculpt
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Body Restore
شرکت:
Body Restore
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Daily Recipes with Bonberi
شرکت:
Daily Recipes with Bonberi
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Alo In the Wild Costa Rica
شرکت:
Alo In the Wild Costa Rica
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Total Sculpt
شرکت:
Total Sculpt
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
یوگای صورت
شرکت:
یوگای صورت
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
تمرین یوگا در طبیعت : این مجموعه Ibiza
شرکت:
تمرین یوگا در طبیعت : این مجموعه Ibiza
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
تمرین یوگا در طبیعت : این مجموعه French Riviera
شرکت:
تمرین یوگا در طبیعت : این مجموعه French Riviera
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
دوره 5 روزه ریست کردن بدن با یوگا
شرکت:
دوره 5 روزه ریست کردن بدن با یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 22 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
تمرین بوکس ( Boxing )
شرکت:
تمرین بوکس ( Boxing )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
تمرین یوگا در طبیعت : این مجموعه یلو استون
شرکت:
تمرین یوگا در طبیعت : این مجموعه یلو استون
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
خواب روانی
شرکت:
خواب روانی
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
آموزش تمرین یوگا در طبیعت : این مجموعه ماچو پیچو
شرکت:
آموزش تمرین یوگا در طبیعت : این مجموعه ماچو پیچو
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
مدیتیشن برای استراحت عمیق
شرکت:
مدیتیشن برای استراحت عمیق
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
در 21 روز چربی های شکمی خود را آب کنید
شرکت:
در 21 روز چربی های شکمی خود را آب کنید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
کار با وزنه در یوگا
شرکت:
کار با وزنه در یوگا
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
افزایش ضربان و قدرت بدنی در کار سرعتی با وزنه
شرکت:
افزایش ضربان و قدرت بدنی در کار سرعتی با وزنه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۳۰ بهمن ۱۴۰۰