وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Cloud Academy

مبانی جیرا برای تیم های چابک
شرکت:
مبانی جیرا برای تیم های چابک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
آشنایی با ماژول ها و بسته ها در پایتون
شرکت:
آشنایی با ماژول ها و بسته ها در پایتون
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
آماده شدن برای آزمون بین المللی Docker
شرکت:
آماده شدن برای آزمون بین المللی Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 9 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
امنیت در مایکروسافت 365
شرکت:
امنیت در مایکروسافت 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
پردازش زبان طبیعی با Scikit-Learn
شرکت:
پردازش زبان طبیعی با Scikit-Learn
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
پیاده سازی Azure Private Link and Private Endpoints
شرکت:
پیاده سازی Azure Private Link and Private Endpoints
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
محافظت از دستگاه ها و برنامه ها در Microsoft 365
شرکت:
محافظت از دستگاه ها و برنامه ها در Microsoft 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
ساخت و مدیریت محیط کار Power BI
شرکت:
ساخت و مدیریت محیط کار Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
مدیریت مجموعه داده های Power BI
شرکت:
مدیریت مجموعه داده های Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ تیر ۱۴۰۱
آشنایی با توسعه موبایل با Xamarin
شرکت:
آشنایی با توسعه موبایل با Xamarin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱
بهینه سازی یک مدل داده Power BI
شرکت:
بهینه سازی یک مدل داده Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
از داده ها گرفته تا بینش با Power BI
شرکت:
از داده ها گرفته تا بینش با Power BI
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
پیش بینی هزینه های کلود
شرکت:
پیش بینی هزینه های کلود
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
تجزیه و تحلیل پیشرفته با Power BI
شرکت:
تجزیه و تحلیل پیشرفته با Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
مقدمه ای بر زبان پایتون
شرکت:
مقدمه ای بر زبان پایتون
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
معرفی آبجکت ها در پایتون
شرکت:
معرفی آبجکت ها در پایتون
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱