وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

iOS 17 Development Crash Course: Build iOS apps with SwiftUI

سرفصل های دوره

Learn to build iOS 17 apps from scratch in two hours


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Xcode Walkthrough
 • 3. ContentView
 • 4. Buttons
 • 5. VStack and HStack
 • 6. Attributes Inspector
 • 7. Counter App

 • 2. BMI Calculator App
 • 1. BMI Calculator App
 • 2. Calculate and Output BMI
 • 3. BMI Classification
 • 4. var vs let
 • 5. Optionals

 • 3. To-Do List App using List
 • 1. To-Do List App using List
 • 2. Populating Rows from an Array
 • 3. Displaying the List within a NavigationStack
 • 4. NavigationLink and Improvements to the UI

 • 4. Persistent Data using SwiftData
 • 1. SwiftData Model and Model Container
 • 2. Setting Up a SwiftUI View with SwiftData
 • 3. AddTodoView
 • 4. Adding User Inputs
 • 5. Sorting
 • 6. Updating in SwiftData
 • 7. Implementing Edit
 • 8. Delete and Edit Todo Items
 • 9. Specifying a Todos Importance with Sliders

 • 5. Getting Data from an API GitHub Users
 • 1. Getting Users Data from the GitHub API
 • 2. Fetching Users
 • 3. Fetching and Listing Data
 • 4. Display Images Remotely
 • 5. Wrapping each User in a Link View
 • 6. Adding Search to the App

 • 6. Publishing your App on the App Store
 • 1.1 Publishing your App to the App Store.pdf
 • 1. Publishing your App on the App Store.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31784
  حجم: 1077 مگابایت
  مدت زمان: 161 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید