وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Power BI

Creating Reports with Power BI
شرکت:
Creating Reports with Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Automating Power BI Admin
شرکت:
Automating Power BI Admin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Design modern UX Dashboard with Microsoft Power BI
شرکت:
Design modern UX Dashboard with Microsoft Power BI
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Data Analysts Toolbox: Excel, SQL, Python, Power BI, Tableau
شرکت:
Data Analysts Toolbox: Excel, SQL, Python, Power BI, Tableau
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Power BI MasterClass – Beginners to Advanced (2023)
شرکت:
Power BI MasterClass – Beginners to Advanced (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Microsoft Fabric: Direct Lake and Semantic Link for Power BI
شرکت:
Microsoft Fabric: Direct Lake and Semantic Link for Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Microsoft Fabric: Direct Lake and Semantic Link for Power BI
شرکت:
Microsoft Fabric: Direct Lake and Semantic Link for Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Microsoft Power Automate for beginners
شرکت:
Microsoft Power Automate for beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Data Analysis with Microsoft Power BI for Beginners
شرکت:
Data Analysis with Microsoft Power BI for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Mastering Data Magic : Power BI + Tableau  + SQL , Analytics
شرکت:
Mastering Data Magic : Power BI + Tableau + SQL , Analytics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Master  Architect Expert
شرکت:
Master Architect Expert
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Learn Microsoft Power BI in Microsoft Fabric – 2 in 1 Course
شرکت:
Learn Microsoft Power BI in Microsoft Fabric – 2 in 1 Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Power BI Project For Beginners
شرکت:
Power BI Project For Beginners
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Power BI for Construction Projects: Your first dashboard
شرکت:
Power BI for Construction Projects: Your first dashboard
مدرس: , ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Power Apps Adv w/DataVerse/Automate & SP Intregration
شرکت:
Power Apps Adv w/DataVerse/Automate & SP Intregration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
PowerApps Menu Magic : Craft awesome navigation in powerapps
شرکت:
PowerApps Menu Magic : Craft awesome navigation in powerapps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Power Automate Adv w/Forms, JSON, Power BI & Adobe Sign
شرکت:
Power Automate Adv w/Forms, JSON, Power BI & Adobe Sign
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Power BI : Your Journey to Data Visualization Excellence
شرکت:
Power BI : Your Journey to Data Visualization Excellence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 7 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Data Analyst’s Toolbox: Excel, SQL, Power BI
شرکت:
Data Analyst’s Toolbox: Excel, SQL, Power BI
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲