وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Power BI Data Methods

سرفصل های دوره

Power BI is a powerful business intelligence tool designed to help users create dynamic interactive data visualizations and help you monitor data, analyze trends, and make smarter decisions. Before you can create any visuals though, you need to get your data into Power BI to use in the modeling process. In this course, Helen Wall helps you handle, import, and transform your data more efficiently, using the built-in power of Power Query. Helen shows you how to create ETL frameworks and use Power Query to extract data from multiple data sources, transform it through functionalities like grouping and pivoting, and load it into the Power BI model.


01 - Introduction
 • 01 - The data at the core of Power BI
 • 02 - What you should know
 • 03 - Course project overview

 • 02 - 1. Extracting Data from Files
 • 01 - Working with Power Query
 • 02 - The extract, transform, load (ETL) framework
 • 03 - Power Query objects

 • 03 - 2. Extracting Data from Files
 • 01 - Connecting to text files
 • 02 - Connecting to CSV files
 • 03 - Connecting to Excel files
 • 04 - Connecting to online Excel files
 • 05 - Connecting to PDF files
 • 06 - Connecting to images as data
 • 07 - Setting up folder connection
 • 08 - Connecting to HTML and XML
 • 09 - Connecting to JSON data
 • 10 - Connecting to APIs
 • 11 - Connecting to ODATA feeds
 • 12 - Connecting to GitHub
 • 13 - Using an R script connector
 • 14 - Using a Python script connector
 • 15 - Challenge Getting data
 • 16 - Solution Getting data

 • 04 - 3. Transforming Data with Cleaning Operations
 • 01 - Cleaning text fields
 • 02 - Removing or replacing values
 • 03 - Splitting and concatenating fields
 • 04 - Text formulas
 • 05 - Filtering or removing duplicates
 • 06 - Filling up and filling down
 • 07 - Transforming numerical fields
 • 08 - Challenge Add a new column
 • 09 - Solution Add a new column

 • 05 - 4. Working with Dates and Times
 • 01 - Dates functions
 • 02 - Creating a dates table
 • 03 - Working with different time zones
 • 04 - Challenge Add a Date field
 • 05 - Solution Add a Date field

 • 06 - 5. Data Functions
 • 01 - Using conditional functions
 • 02 - Transposing tables
 • 03 - Grouping fields and values
 • 04 - Merging and appending data
 • 05 - Pivoting and unpivoting data
 • 06 - Parameters
 • 07 - Custom functions
 • 08 - Adding data types in M code

 • 07 - 6. Relational Databases and Queries
 • 01 - Working with relational databases
 • 02 - Query folding
 • 03 - Working with multidimensional databases

 • 08 - 7. Loading Data
 • 01 - Loading data
 • 02 - Managing errors
 • 03 - Refreshing data

 • 09 - Conclusion
 • 01 - Continuing on with Power BI
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37792
  حجم: 441 مگابایت
  مدت زمان: 193 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید