وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Music Theory from beginning up to modal systems

سرفصل های دوره

Major scales, chords,staff-understanding , circle of fifth, minor scales or modes, get to know the system behind it.


1 - Basics major scale The introduction into the system of music
 • 1 - Introduction of this course and get to know me as person and your coach
 • 2 - How all begins
 • 3 - Looking on the piano
 • 4 - C major on the piano and the major scale formula
 • 5 - Major scale formula with sharp keys
 • 5 - Material-Video-5.pdf
 • 6 - Major scale formula with flat keys

 • 2 - The circle of fifth
 • 7 - Circle-of-fifths.pdf
 • 7 - The circle of fifth
 • 8 - Major scales a complete new point of view
 • 9 - Major scales on the flat side of the circle of fifth
 • 10 - Breaking the boarders
 • 11 - Stresstest
 • 12 - Key signatures

 • 3 - Staff chords as triads and as quads Chord progressions
 • 13 - Octaves
 • 14 - From note to chord
 • 14 - intervals-chord-symbols.pdf
 • 15 - The key of E major
 • 16 - The key of Eb major
 • 17 - Circle-of-fifths.pdf
 • 17 - Notes in triads
 • 17 - Udemy-17-Exercise-audio.mp3
 • 18 - Audio-Video-18.mp3
 • 18 - From triads to quads
 • 18 - intervals-chord-symbols.pdf
 • 19 - Chord progressions
 • 20 - Arrangement-backing-vocals.mp3
 • 20 - Arrangement-backing-vocals.pdf
 • 20 - Chord inversions
 • 21 - Natural minor scale

 • 4 - Minor scales and the modal system Create a mode analyse a mode
 • 1 - Check out modes and minor scales while hearing them.html
 • 22 - Harmonic minor scale
 • 22 - Udemy-22-Audio-harmonic-minor.mp3
 • 22 - Udemy-22-harmonic-minoe-chords.mp3
 • 23 - Chords-spelling-and-writing.pdf
 • 23 - Melodic minor scale
 • 23 - Udemy-23-melodic-minor-chords.mp3
 • 23 - Udemy-23-melodic-minor-scale-up-down.mp3
 • 24 - Dorian scale
 • 25 - Modal scales
 • 26 - Easy understanding
 • 26 - Udemy-26-Song.mp3
 • 26 - Unit-26-Questions.pdf
 • 26 - Unit-26-answers.pdf
 • 27 - Modes-Analysis.pdf
 • 27 - Modes-in-C-harmonic-and-melodic-minor.pdf
 • 27 - Modes-in-C-harmonic-and-melodic-minor-audio.mp3
 • 27 - Recognize modal scales while hearing them

 • 5 - Additional content showing 16 th notes in all possible combinations
 • 28 - 16th notes with complete bars in all possible combinations
 • 28 - 16th-overview.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29284
  حجم: 573 مگابایت
  مدت زمان: 121 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید