وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Developing Musical Skill

سرفصل های دوره

How to Practise Music


1. Motivation
 • 1. Why are some people better at music than others
 • 2. Why are some people better at music than others.html
 • 3.1 if is is to be it is up to me.zip
 • 3. Goals
 • 4. What are your music goals.html
 • 5.1 effort.zip
 • 5. Progress
 • 6. Reflecting on practice and motivation..html

 • 2. The Brain and Music Learning
 • 1. Watch the YouTube video How playing music benefits the brain..html
 • 2.1 music and the brain infographic.zip
 • 2.2 music makes you smarter.zip
 • 2.3 reading benefits - 1.zip
 • 2.4 reading benefits - 2.zip
 • 2.5 the benefits of music education.zip
 • 2.6 The human brain
 • 2.7 Why study music.pdf
 • 2. The Brain
 • 3. If you were a music teacher....html

 • 3. Repetition
 • 1.1 DMS quote1 Aristotle Periander.pdf
 • 1. Repetition for automation
 • 2. Repetition and notes per second.html
 • 3.1 The Repetition Song - pno accomp.MP3
 • 3. More on repetition, myelin.
 • 4. The Repetition Song.html

 • 4. Powerful Repetition Models
 • 1. Variable Repetition
 • 2. Variable repetition on a scale.html
 • 3.1 spaced practice graphic.zip
 • 3.2 Variable and spaced repetition.pdf
 • 3. Advanced Repetition
 • 4. Playing music from memory.html
 • 5. Your use of spaced or interleaved repetition.html

 • 5. Patterns in music
 • 1. Limitations of short-term memory
 • 2. Key signature pattern.html
 • 3.1 14736251.MP3
 • 3.2 The Chunk Song - pno accomp.MP3
 • 3. The theory of potent patterns
 • 4. Analyse a piece of music you play.html
 • 5. The Chunking Song.html
 • 6. Musical Jigsaw.html

 • 6. Slow Practice
 • 1.1 Muscle Mind and Music - F Wilson.pdf
 • 1.2 The Fast Song - pno accomp.MP3
 • 1.3 The Slow Song - pno accomp.MP3
 • 1. Slow Practice
 • 2. The Slow and Fast Songs.html

 • 7. How much should I practise
 • 1. The Quantity of Practice Time
 • 2. Practice time and leisure time..html
 • 3.1 Athletes and sleep.pdf
 • 3. Experts and Sleep
 • 4. How much do you sleep.html

 • 8. Mindset and Talent
 • 1. What is my mindset
 • 2. Mindset indicator..html
 • 3. Growth and Fixed Mindset Traits
 • 4. A time when I exhibited both mindsets.html
 • 5.1 DMS quote3 Zero talent.pdf
 • 5. Dont be a quitter! The talent trap, and lifelong learning.
 • 6. Reflection on Mindset.html

 • 9. Finale
 • 1. Expression and summary.
 • 2. You Tube comparison assignment.html
 • 3. Headlines!.html
 • 4. Classroom Debate.html
 • 5. Growth Mindset Research Project.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30395
  حجم: 871 مگابایت
  مدت زمان: 90 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید