وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Linux LFCS

Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), 3rd Edition
شرکت:
Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), 3rd Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
ZFS
شرکت:
ZFS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Vim Masterclass Essential Training  Crash Course
شرکت:
Vim Masterclass Essential Training Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
LFCE: Linux Service Management – Advanced Email Services
شرکت:
LFCE: Linux Service Management – Advanced Email Services
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
LFCE: Linux Service Management – Advanced HTTP Services
شرکت:
LFCE: Linux Service Management – Advanced HTTP Services
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
LFCE: Linux Service Management – Advanced HTTP Services
شرکت:
LFCE: Linux Service Management – Advanced HTTP Services
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
LFCE: Advanced Linux Networking
شرکت:
LFCE: Advanced Linux Networking
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
مبانی لینوکس : همراه با اخذ مدرک LFCA
شرکت:
مبانی لینوکس : همراه با اخذ مدرک LFCA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 3 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
فیلم یادگیری لینوکس Linux Foundation Certified Systems Engineer
شرکت:
فیلم یادگیری لینوکس Linux Foundation Certified Systems Engineer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 1 دقیقه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
آموزش کامل Systemd
شرکت:
آموزش کامل Systemd
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۳۹۸
فیلم آموزش Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration exam (EX280)
شرکت:
فیلم آموزش Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration exam (EX280)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
آموزش سریع و کاربردی Puppet
شرکت:
آموزش سریع و کاربردی Puppet
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
آموزش جامع Bootloading with GRUB
شرکت:
آموزش جامع Bootloading with GRUB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
دوره یادگیری شبکه سازی در Linux و GNS
شرکت:
دوره یادگیری شبکه سازی در Linux و GNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 10 دقیقه
۴ فروردین ۱۳۹۸
فیلم یادگیری مبانی خط فرمان – Command Line Fundamentals
شرکت:
فیلم یادگیری مبانی خط فرمان – Command Line Fundamentals
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 18 دقیقه
۳ فروردین ۱۳۹۸