وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Graphic Design Masterclass: Master Illustrator & Photoshop

سرفصل های دوره

Adobe Illustrator & Photoshop for Graphic Design: Beginner to Pro


1 - Adobe Illustrator
 • 1 - Introduction
 • 2 - Lesson 1 Interface Creating First Document
 • 3 - Lesson 2 Selection Tool
 • 4 - Lesson 3 Direct Selection Tool
 • 5 - Lesson 4 Group Selection Tool
 • 6 - Lesson 5 Magic Wand Tool
 • 7 - Lesson 6 Lasso Tool
 • 8 - Lesson 7 Pen Tool
 • 9 - Lesson 8 Anchor Tool
 • 10 - Lesson 9 Curvature Tool
 • 11 - Lesson 10 Type Tool
 • 12 - Lesson 11 Area Type Tool
 • 13 - Lesson 12 Type on Path Vertical Type Tool
 • 14 - Lesson 13 Vertical Area Type Tool More
 • 15 - Lesson 14 Case Alignment
 • 16 - Lesson 15 Line Arc Spiral Tools
 • 17 - Lesson 16 Grid Tool
 • 18 - Lesson 17 Rectangle Tool
 • 19 - Lesson 18 Polygon Star Tools
 • 20 - Lesson 19 Brush Tool
 • 21 - Lesson 20 Shaper Pencil Tools
 • 22 - Lesson 21 Smooth Path Eraser Join Tools
 • 23 - Lesson 22 Eraser Scissors Knife Tools
 • 24 - Lesson 23 Rotate Tool
 • 25 - Lesson 24 Reflect Tool
 • 26 - Lesson 25 Scale Shear Reshape Tool
 • 27 - Lesson 26 Width Warp Twirl Pucker Bloat Tools
 • 28 - Lesson 27 Scallop Tool
 • 29 - Lesson 28 Free Transform Tool

 • 2 - Adobe Photoshop
 • 30 - Introduction to Adobe Photoshop Beginner to Advance
 • 31 - Lesson 1 Workspace Documents Interface
 • 32 - Lesson 2 Layers Layer masks Blending Modes
 • 33 - Lesson 3 Selection Tools
 • 34 - Lesson 4 Brush Basics
 • 35 - Lesson 5 Color Swatches
 • 36 - Lesson 6 Transform Tools
 • 37 - Lesson 7 Text Tools
 • 38 - Lesson 8 Shape Tools
 • 39 - Lesson 9 Layer Styles
 • 40 - Lesson 10 Adjustment Layers
 • 41 - Lesson 11 Filters
 • 42 - Lesson 12 Smart Objects
 • 43 - Lesson 13 Image Retouching
 • 44 - Lesson 14 Paths and Pen Tool
 • 45 - Lesson 15 Actions and Automation
 • 46 - 16 Lesson 16 Camera Raw
 • 47 - Lesson 17 Compositing
 • 48 - Lesson 18 3D Exproting
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37267
  حجم: 3889 مگابایت
  مدت زمان: 478 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید