وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: FireshipIO

Next.js The Full Course
شرکت:
Next.js The Full Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
React Supabase Full Course
شرکت:
React Supabase Full Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
کورس کدنویسی Next.js Firebase
شرکت:
کورس کدنویسی Next.js Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۰
کورس کدنویسی پروژه های Ionic 4 Firebase
شرکت:
کورس کدنویسی پروژه های Ionic 4 Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ مهر ۱۳۹۹
کورس انجام پروژه های Angular Firebase
شرکت:
کورس انجام پروژه های Angular Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۴ مهر ۱۳۹۹
آموزش پروژه های Vue, Firebase
شرکت:
آموزش پروژه های Vue, Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱ شهریور ۱۳۹۹
آموزش پرداخت با Stripe در زبان JavaScript
شرکت:
آموزش پرداخت با Stripe در زبان JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱ شهریور ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی پروژه های Firebase بوسیله Angular
شرکت:
آموزش کدنویسی پروژه های Firebase بوسیله Angular
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
آموزش برنامه نویسی بخش های عجیب و غریب JavaScript
شرکت:
آموزش برنامه نویسی بخش های عجیب و غریب JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی و کار با Stripe
شرکت:
آموزش کدنویسی و کار با Stripe
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
آموزش کدنویسی Firebase بوسیله Ionic 4
شرکت:
آموزش کدنویسی Firebase بوسیله Ionic 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
دوره کدنویسی Firebase در فضای Flutter
شرکت:
دوره کدنویسی Firebase در فضای Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
آموزش مدل سازی داده ها در Firestore
شرکت:
آموزش مدل سازی داده ها در Firestore
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹