وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

کتابخانه جاوا اسکریپت

Create Websites with REACT, Bootstrap5, ANIME JS, SWIPER JS
شرکت:
Create Websites with REACT, Bootstrap5, ANIME JS, SWIPER JS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Chart js 4 Creating Perfect Charts [ Tips and tricks ]
شرکت:
Chart js 4 Creating Perfect Charts [ Tips and tricks ]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Building & Designing 3D Portfolio Website with Three JS
شرکت:
Building & Designing 3D Portfolio Website with Three JS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Vue | Vue Js Web Development Course with Real Vuejs Projects
شرکت:
Vue | Vue Js Web Development Course with Real Vuejs Projects
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 22 دقیقه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
NextJS 13: Build a Full-Stack Authentication with NextAuth
شرکت:
NextJS 13: Build a Full-Stack Authentication with NextAuth
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router
شرکت:
Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 23 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
AstroJS 101: Build Blazing Fast Frontends!
شرکت:
AstroJS 101: Build Blazing Fast Frontends!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 13 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
VueSchool – Charts for Vue.js 3
شرکت:
VueSchool – Charts for Vue.js 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Getting started with Vuejs for development
شرکت:
Getting started with Vuejs for development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Next.js: The Complete Beginner’s Guide
شرکت:
Next.js: The Complete Beginner’s Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Next.js and React 18 Bootcamp | Build a Production Site
شرکت:
Next.js and React 18 Bootcamp | Build a Production Site
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Next.JS 13 Advance SaaS Project: Build Blog Posting Platform
شرکت:
Next.JS 13 Advance SaaS Project: Build Blog Posting Platform
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
NestJS Microservices: Build & Deploy a Scaleable Backend
شرکت:
NestJS Microservices: Build & Deploy a Scaleable Backend
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Full Stack Development with Next.js 13
شرکت:
Full Stack Development with Next.js 13
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Create a resturant site using nodejs and vue3
شرکت:
Create a resturant site using nodejs and vue3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Machine Learning based APIs using Nest.js
شرکت:
Machine Learning based APIs using Nest.js
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Learn Three.Js and Shaders from scratch
شرکت:
Learn Three.Js and Shaders from scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Next JS v13.4 Car Rental Application
شرکت:
Next JS v13.4 Car Rental Application
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Learn NextJs (App Router) by building a full-stack Web App
شرکت:
Learn NextJs (App Router) by building a full-stack Web App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 10 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Next.js The Full Course
شرکت:
Next.js The Full Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Angular Fundamentals
شرکت:
Angular Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Angular Fundamentals
شرکت:
Angular Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Next.js 13 & React – Full Stack App Development
شرکت:
Next.js 13 & React – Full Stack App Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Intermediate Angular JS Online Training
شرکت:
Intermediate Angular JS Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲