در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server 2022: Manage Virtual Machines and Containers

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

An effective hybrid cloud administrator needs to understand compute both on-prem and in Azure. This course teaches you how to implement Hyper-V virtual machines and Windows containers in a hybrid cloud context using both Microsoft and Docker tools.


1. Configure Hyper-V
 • 1. Introduction
 • 2. Understand Hyper-V
 • 3. Hyper-V Enhanced Session Mode
 • 4. Nested Virtualization
 • 5. Demo- Basic Hyper-V Administration
 • 6. PowerShell Remoting vs. PowerShell Direct
 • 7. Demo- Manage Hyper-V VMs Programmatically
 • 8. Summary

 • 2. Manage Hyper-V
 • 1. Introduction
 • 2. Hyper-V Integration Services
 • 3. Discrete Device Assignment and CPU Groups
 • 4. Hypervisor Scheduler Types
 • 5. Hyper-V Checkpoints
 • 6. Demo- Work with Hyper-V Checkpoints
 • 7. Summary

 • 3. Administer Hyper-V Guest Virtual Machines
 • 1. Introduction
 • 2. Hyper-V Host and Guest Clustering
 • 3. Network Load Balancing (NLB)
 • 4. Hyper-V Storage Comparison
 • 5. Demo- Work with Hyper-V Storage
 • 6. Hyper-V Networking
 • 7. Demo- Work with Hyper-V Networking
 • 8. Summary

 • 4. Create and Manage Containers
 • 1. Introduction
 • 2. Docker Containers vs. Virtual Machines
 • 3. Docker Workflow
 • 4. Windows Container Images and Isolation Modes
 • 5. Demo- Build and Run Windows Containers
 • 6. Windows Container Networking
 • 7. Windows Containers in CI-CD Pipelines
 • 8. Demo- Deploy Windows Containers to Azure
 • 9. Summary

 • 5. Manage Azure Virtual Machines that Run Windows Server
 • 01. Introduction
 • 02. Azure VM Compute
 • 03. Azure VM Storage
 • 04. Demo- Resize an Azure VM
 • 05. Demo- Add a Data Disk to an Azure VM
 • 06. Continuous Delivery for Azure VMs
 • 07. Azure VM Networking
 • 08. Demo- Azure DevOps Deployment Groups
 • 09. Demo- Configure Azure VM Networking
 • 10. Summary