در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server 2022: Implement Disaster Recovery

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

You need to protect your Windows Server workloads both on-premises and in Microsoft Azure. This course teaches you how to implement disaster recovery in a hybrid cloud environment.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Manage Backup for Windows Server
 • 01. Overview
 • 02. Azure Recovery Services Vault
 • 03. Backup Policies
 • 04. Snapshot Consistency Levels
 • 05. Azure Backup Vault
 • 06. Demo- Back up Windows Server to Azure
 • 07. Demo- Back up Azure VMs
 • 08. Azure Backup Server
 • 09. Demo- Tour Azure Backup Server
 • 10. Summary

 • 3. Manage Recovery for Windows Server
 • 1. Overview
 • 2. Azure VM Recovery Options
 • 3. Restore Encrypted Azure VMs
 • 4. Demo- Review Recovery Services Vault
 • 5. Demo- Restore Azure VMs
 • 6. Azure File Recovery
 • 7. Demo- Restore Azure VM Disks
 • 8. Demo- Implement Azure File Recovery
 • 9. Summary

 • 4. Implement Disaster Recovery by Using Azure Site Recovery
 • 1. Overview
 • 2. Azure Site Recovery
 • 3. ASR Disaster Recovery Topology
 • 4. ASR Recovery Plan
 • 5. Demo- Deploy ASR
 • 6. Demo- Configure ASR
 • 7. Demo- Implement ASR Failover and Failback
 • 8. Summary

 • 5. Protect Virtual Machines by Using Hyper-V Replica
 • 1. Overview
 • 2. Hyper-V Replica Deployment and Configuration
 • 3. Hyper-V Replica Failover and Failback
 • 4. Demo- Configure Hyper-V Replica
 • 5. Demo- Test Hyper-V Replica Failover and Failback
 • 6. Summary