در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server 2022: Secure On-premises and Hybrid Infrastructure

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Microsoft Azure brings hybrid cloud administrators AI-powered security recommendations. This course teaches you how to protect your environment by using Azure and Active Directory products and technologies.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Secure the Windows Server Operating System
 • 1. Overview
 • 2. Microsoft Windows Exploit Protection
 • 3. Microsoft Defender Product Family
 • 4. Endpoint Protection
 • 5. Demo- Implement Security Settings in Windows Server
 • 6. Demo- Test Microsoft SmartScreen
 • 7. Summary

 • 3. Secure Hybrid Active Directory Accounts
 • 01. Overview
 • 02. Fine-grained Password Policies
 • 03. Azure AD Password Protection
 • 04. Protected Users
 • 05. Demo- Implement AD Password Policy
 • 06. Demo- Implement Azure AD Password Protection
 • 07. Harden Active Directory Domain Controllers
 • 08. Authentication Policy Silos
 • 09. Demo- Implement Authentication Policy Silos
 • 10. Summary

 • 4. Configure Hybrid Active Directory Account Security
 • 1. Overview
 • 2. Restrict Access to Domain Controllers
 • 3. Credential Delegation and Kerberos -Second Hop- Problem
 • 4. Microsoft Defender for Identity
 • 5. Demo- Implement AD Account Security
 • 6. Demo- Configure AD Credential Delegation
 • 7. Demo- Tour Microsoft Defender for Identity
 • 8. Summary

 • 5. Remediate Windows Server Security Issues with Azure Services
 • 1. Overview
 • 2. A Word About Microsoft Product Naming
 • 3. Microsoft Sentinel
 • 4. Microsoft Defender for Cloud
 • 5. Demo- Configure Log Analytics
 • 6. Demo- Query Log Analytics
 • 7. Demo- Configure Microsoft Sentinel
 • 8. Summary

 • 6. Secure Windows Server Networking
 • 1. Overview
 • 2. Windows Defender Firewall
 • 3. Connection Security Rules
 • 4. Demo- Manage Windows Defender Firewall
 • 5. Demo- Configure IPsec Connection Security Rules
 • 6. Demo- Manage Windows Defender Firewall with WAC
 • 7. Summary

 • 7. Secure Windows Server Storage
 • 1. Overview
 • 2. BitLocker Drive Encryption
 • 3. AD BitLocker Key Recovery
 • 4. Demo- Implement BitLocker in Active Directory
 • 5. Demo- Manage BitLocker Recovery
 • 6. Azure Disk Encryption
 • 7. Demo- Implement ADE on Windows Server VMs
 • 8. Summary