در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server 2022: Implement and Manage On-premises and Hybrid Networking Infrastructure

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Hybrid cloud networking enables you to link your local and cloud environments seamlessly and securely. This course teaches you how to plan, deploy, and configure various hybrid cloud networking scenarios.


1. Implement On-Premises and Hybrid Name Resolution
 • 1. Introduction
 • 2. DNS Resource Records
 • 3. AD-Integrated Zones and DNSSEC
 • 4. Demo- Administer Windows Server DNS
 • 5. Demo- Implement DNSSEC
 • 6. Name Resolution in Microsoft Azure
 • 7. Azure DNS Private Zones
 • 8. Demo- Configure DNS for Azure Virtual Networks
 • 9. Summary

 • 2. Manage IP Addressing in On-Premises and Hybrid Scenarios
 • 1. Introduction
 • 2. IP Address Management (IPAM)
 • 3. Windows Server IPAM
 • 4. Demo- Implement Windows Server IPAM
 • 5. Demo- Windows Server DHCP
 • 6. DHCP High Availability and Failover
 • 7. Demo- Implement Windows Server DHCP and Failover
 • 8. Summary

 • 3. Implement On-Premises Network Connectivity
 • 1. Introduction
 • 2. Windows Server Remote Access Role
 • 3. Azure Point-to-Site VPN
 • 4. Network Policy Server and RADIUS
 • 5. Demo- Deploy an Azure P2S VPN
 • 6. Azure Network Adapter
 • 7. Azure Extended Network
 • 8. Demo- Configure Azure Network Adapter
 • 9. Summary

 • 4. Implement Hybrid Network Connectivity
 • 01. Introduction
 • 02. Windows Server Web Application Proxy
 • 03. Azure AD Application Proxy
 • 04. Azure Relay
 • 05. Demo- Implement Azure AD Application Proxy
 • 06. Demo- Implement Azure Relay
 • 07. Azure Site-to-Site VPN
 • 08. Azure Virtual WAN
 • 09. Demo- Configure an Azure S2S VPN
 • 10. Demo- Tour Azure Virtual WAN
 • 11. Summary