در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows Server 2022: Manage Workloads in Hybrid Environments

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Micosoft Azure includes many services that make hybrid cloud workload administration easier and more scalable. This course teaches you how to leverage Azure for configuration and compliance management and helps to prepare you to pass Exam AZ-800.


1. Manage Windows Server in a Hybrid Environment
 • 01. Introduction
 • 02. Windows Admin Center
 • 03. Demo- Set Up Windows Admin Center
 • 04. Demo- Update WAC Certificate and Connect to Azure
 • 05. Windows PowerShell Remoting
 • 06. Kerberos -Second Hop- Problem
 • 07. Windows PowerShell JEA
 • 08. Demo- Implement CredSSP with PowerShell
 • 09. Demo- Implement Windows PowerShell JEA
 • 10. Summary

 • 2. Manage Windows Servers by using Azure Services
 • 01. Overview
 • 02. Azure Arc-Enabled Servers
 • 03. Azure VM Extensions
 • 04. Azure Log Analytics
 • 05. Azure Policy Guest Configuration
 • 06. Azure Update Management
 • 07. Demo- Onboard a VM to Azure Arc
 • 08. Demo- Service VMs with Extensions
 • 09. Demo- Implement Azure Policy Guest Configuration
 • 10. Demo- Configure Azure Update Management
 • 11. Demo- Introducing Kusto Query Language (KQL)
 • 12. Summary

 • 3. Manage Workloads by Using Azure Services
 • 01. Overview
 • 02. Azure Security Center Evolution
 • 03. Microsoft Defender vs. Microsoft Sentinel
 • 04. Microsoft Defender for Servers
 • 05. Azure Automation Runbooks
 • 06. Azure Automation DSC
 • 07. Demo- Deploy the Log Analytics Agent
 • 08. Demo- Introducing Microsoft Defender for Cloud
 • 09. Demo- Implement Azure Automation Runbooks
 • 10. Demo- Configure Azure Automation DSC
 • 11. Summary