وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Windows Local Privilege Escalation Mastery – Red Team

سرفصل های دوره

Local Privilege Escalation Windows For Pentesters and Read Team


1. Privilege Escalation - Manually
 • 1. Local User & Group Enumeration
 • 2. Network Enumeration
 • 3. Antivirus & Detections
 • 4. Hunting Passwords
 • 5. Tools
 • 6. Windows Version and Configuration
 • 7. Sherlock & Watson
 • 8. CVE-2019-1388
 • 9. Schedule Task Privilege Escalation
 • 10. Unquoted Service Path
 • 11. SEImpersonate
 • 12. ZeroLogon CVE-2020-1472
 • 13. Windows - Privilege Escalation and Local Enumeartion Cheat Sheet.html
 • 14. Recommended Windows Hack The Box machines.html

 • 2. Local Privilege Escalation With EvilWinRM
 • 1. Basic commands
 • 2. Upload and Download
 • 3. PowerView
 • 4. Build SharpSploit - Enumeration
 • 5. User, Group, and Network
 • 6. Tools - Local Priv Esc

 • 3. Windows Local Privilege Escalation With Empire
 • 1. Basics and Installing
 • 2. Getting a Shell + CME + Powershell
 • 3. Getting a shell + Evil-WinRM + Bat File
 • 4. Privilege Escalation 1 - ReverShell With Unquoted Path
 • 5. Privilege Escalation 2 - Stager with NTSYSTEM
 • 6. Privilege Escalation 3
 • 7. Elevated with Empire - Mimikatz and pth
 • 8. Pth + dcsync + dcshadow -1

 • 4. Windows Local Privilege Escalation With Metasploit
 • 1. Intro
 • 2. Exploiting Ethernal Blue Metasploit
 • 3. Enumeration 1 - User, Groups, Computers
 • 4. Enumeration 2 - Arp, Tokens, Patches
 • 5. Enumeration 3 - Shares, SMB, and More
 • 6. Exploit Suggestor
 • 7. Exploit Suggestor 2
 • 8. Back door add user
 • 9. HashDump With Metasploit
 • 10. Lateral Movement - PTH With metasploit
 • 11. Lateral Movement To DC - Metasploit
 • 12. Steal Token and Dumping All Hashes - Metasploit
 • 13. DcSync With Metasploit
 • 14. Golden Ticket With Metasploit
 • 15. BACKDOOR METERPRETER SERVICE 1
 • 16. BACKDOOR METERPRETER SERVICE 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19587
  حجم: 3460 مگابایت
  مدت زمان: 401 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید