در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows 10 Internals: Systems and Processes

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Windows 10 is the latest and greatest OS from Microsoft and the going-forward name of the OS. It adds numerous features and enhancements under the hood. This course explores the inner working of Windows 10 and Server 2016.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Introduction and Overview
 • 01. Introduction
 • 02. Course Overview
 • 03. Windows Convergence
 • 04. Windows Versions
 • 05. Demo- Windows Versions
 • 06. Windows 10 Versions
 • 07. Review- Processes
 • 08. Review- Virtual Memory
 • 09. Review- Threads
 • 10. Tools
 • 11. Resources
 • 12. Summary

 • 3. System Architecture
 • 01. Overview
 • 02. CPU Architectures
 • 03. System Architecture
 • 04. Kernel Trust
 • 05. Virtualization Based Security
 • 06. VBS Features
 • 07. New System Processes
 • 08. Demo- New System Processes
 • 09. Subsystems
 • 10. Demo- Windows Subsystem for Linux
 • 11. Win32K Segregation
 • 12. Console Management
 • 13. Demo- Console Management
 • 14. Summary

 • 4. Processes and Jobs
 • 01. Overview
 • 02. Review- Processes
 • 03. Protected Processes
 • 04. Protected Processes Light
 • 05. PPL Signers
 • 06. Demo- Protected Processes
 • 07. Process (And Thread) Attributes
 • 08. UWP Processes
 • 09. Demo- UWP Processes
 • 10. Demo- Metro Manager
 • 11. Minimal And Pico Processes
 • 12. Jobs

 • 5. Jobs and Silos
 • 1. Overview
 • 2. Jobs
 • 3. Nested Jobs
 • 4. Demo- Jobs
 • 5. Demo- CPU Rate Control
 • 6. Containers
 • 7. Silos
 • 8. Demo- Silos
 • 9. Summary