در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

What’s New in Windows Server 2022

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

This course will upgrade your Windows server skills to server 2022, and will teach you how the new features can serve you in your environment.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Updating Your Windows Server 2019 Skillset to Windows Server 2022
 • 1. Introduction
 • 2. New in Windows Server 2022 Overview
 • 3. The New Interface Features in Windows Server 2022
 • 4. The Editions of Windows Server 2022
 • 5. Installing Windows Server 2022 Datacenter- Azure Edition

 • 3. New Hybrid Features in Windows Server 2022
 • 1. Azure Arc Enabled Windows Servers in Windows 2022
 • 2. Using Arc Enabled Servers in Windows Server 2022
 • 3. Using Azure Automanage for Windows Server 2022
 • 4. Implementing Automanage for Arc Servers in Windows Server 2022

 • 4. New Security Features in Windows Server 2022
 • 1. Secured Core Servers in Windows Server 2022
 • 2. Virtualization-based Security (VBS) Features in Windows Server 2022
 • 3. Secure Connectivity Features in Windows Server 2022

 • 5. New Storage Features in Windows Server 2022
 • 1. New Storage Features in Windows Server 2022
 • 2. Storage Bus Cache with Storage Spaces in Windows Server 2022

 • 6. New Platform Features Windows Server 2022
 • 1. New Hyper-V Features in Windows Server 2022
 • 2. New Container Features in Windows Server 2022
 • 3. New in Networking in Windows Server 2022