وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Unreal Engine 5 Visual Novel and Narrative Game Design

سرفصل های دوره

Blueprint Coding for Narrative Games - Visual Novel Game Design in UE5


1 - Course Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Introduction and Game Interface Basics
 • 2 - Lesson 1 Unreal Engine 5 Blueprint Introduction Download Pack
 • 2 - UE5-Resource-Pack.zip
 • 3 - Lesson 2 Blueprint UI Design Constructing a Main Menu Layout in Unreal Engin
 • 4 - Lesson 3 Dynamic Loading Screens Unreal Engine 5 Blueprint Integration and M
 • 5 - Lesson 4 Blueprint Script Management Establishing Foundations with Enumerati

 • 3 - Data Management and Basic UI Elements
 • 6 - Lesson 5 Unreal Engine 5 Data Tables Structuring Script Control
 • 7 - Lesson 6 Understanding Data Table Nodes in UE5 and Crafting a Play Music
 • 8 - Lesson 7 UE5 HUD Dialogue Widgets Blueprint Design Principles
 • 9 - Lesson 8 Completing the Dialogue Widget Layout in Unreal Engine 5 Blueprint
 • 10 - Lesson 9 Animating Widgets with Blueprints in UE5 Techniques for Narrative

 • 4 - Advanced UI Design and Message Handling
 • 11 - Lesson 10 Input Handling in UE5 Crafting Dialog Action Events with Blueprint
 • 12 - Lesson 11 Dialogue Widgets in UE5 Blueprint Coding for Message Playback
 • 13 - Lesson 12 Unreal Engine 5 Typerighter Implementation Understanding Macros vs
 • 14 - Lesson 13 EndofMessage Systems in UE5 Finalizing the Narrative Flow
 • 15 - Lesson 14 Player Progression Indicators in UE5 Implementing Visual Cues

 • 5 - Enhancing Visuals and Interactivity
 • 16 - Lesson 15 Character Widget Creation in UE5 Integrating Music Transitions
 • 17 - Lesson 16 Integrating Music Transitions in Narrative Games
 • 18 - Lesson 17 UE5 Blueprint Mastery Fade Animation Widgets and HUD Hierarchy
 • 19 - Lesson 18 Variable Organization in Unreal Engine 5 Building the Focus Event
 • 20 - Lesson 19 Animating Focus Events in UE5 Script Action Coding with Blueprints

 • 6 - Complex Interactions and Debugging
 • 21 - Lesson 20 Special Event Checks in UE5 Completing Focus Event Feedback Loops
 • 22 - Lesson 21 Blueprint Animation Challenges and Solutions
 • 23 - Lesson 22 Troubleshooting Blueprints in UE5 Correcting Coding Mistakes
 • 24 - Lesson 23 Blueprint YesNo Decision Systems in UE5 Crafting Interactive Story
 • 25 - Lesson 24 Animating Decision Widgets in UE5 YesNo and Character Movement

 • 7 - Advanced Game Mechanics and Finalization
 • 26 - Lesson 25 Script Manager Integration Implementing YN Decisions in UE5
 • 27 - Lesson 26 Unreal Engine 5 Multiple Choice Mechanics Designing the Framework
 • 28 - Lesson 27 Animating Multiple Choice Widgets in UE5 Enhancing Player Interact
 • 29 - Lesson 28 Crafting a Multiple Choice Logic Loop in UE5 with Blueprints

 • 8 - Blueprint code testing in Unreal Engine 5
 • 30 - Lesson 29 Utilizing Multiple Choice Data in UE5 Dialogue System Management
 • 31 - Lesson 30 Character Dialogue Dynamics in UE5 Blueprint Techniques

 • 9 - Debugging and Game Testing
 • 32 - Lesson 31 Animating Secondary Characters in UE5 Looping Dialogue Choices
 • 33 - Lesson 32 Debugging Multiple Choice Loops in UE5 Refining the Narrative
 • 34 - Lesson 33 UE5 Game Over Conditions Creating the Framework with Blueprints
 • 35 - Lesson 34 Designing the Game Over Widget in Unreal Engine 5 Blueprint
 • 36 - Lesson 35 Script Import and Testing in UE5 Ensuring Seamless Narrative Flow

 • 10 - UE5 Narrative Game Final Fixes And Widget Animation Polishing
 • 37 - Lesson 36 Animation Fixes and Polishing Your Narrative Project
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29416
  حجم: 7235 مگابایت
  مدت زمان: 463 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید