وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Blender Lighting & Compositing for Beginners

سرفصل های دوره

The Complete Blender Lighting and Compositing Course for Beginners


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Lighting Basics
 • 2 - Download Pack.txt
 • 2 - Lesson 1 DOWNLOAD PACK Blender Lighting Essentials
 • 3 - Lesson 2 Lighting Properties in Blender Techniques and Applications
 • 4 - Lesson 3 HDRI Skybox Lighting Mastery in Blender

 • 3 - Blender Eevee Rendering
 • 5 - Lesson 4 Ambient Occlusion and Bloom Effects in Blenders Eevee Renderer
 • 6 - Lesson 5 Enhancing Blender Renders with RealTime Rendering Options

 • 4 - Rendering Tools in Blender
 • 7 - Lesson 6 Accelerating Render Times in Blender
 • 8 - Lesson 7 Sky Texture Node Illuminating the World in Blender
 • 9 - Lesson 8 Cell Shading Techniques in Blender Using Freestyle

 • 5 - Blender Night 3D Environments
 • 10 - Lesson 9 Nighttime 3D Environment Lighting with Emission in Blender
 • 11 - Lesson 10 Creating Volumetric Fog Effects in Blender
 • 12 - Lesson 11 Night Scene Rendering Techniques in Blender

 • 6 - Professional Lighting
 • 13 - Lesson 12 Mastering 3 Point Lighting Setups in Blender
 • 14 - Lesson 13 Gradient Backgrounds Scene Setup in Blender
 • 15 - Lesson 14 Render Compositing Basics Creating Glare Effects in Blender

 • 7 - Interior Lighting
 • 16 - Lesson 15 Achieving Realistic Lighting in Isometric Scenes with Blender
 • 17 - Lesson 16 Light Ray Techniques in Blender
 • 18 - Lesson 17 PostProcessing Renders with Blenders Compositor

 • 8 - Studio Lighting
 • 19 - Lesson 18 Studio Lighting Configurations in Blender
 • 20 - Lesson 19 The Art of Compositing and Rendering Cars in Blender

 • 9 - 3D Environment Presentation
 • 21 - Lesson 20 Advanced Eevee Rendering Techniques in Blender
 • 22 - Lesson 21 PostProcessing for 3D Environments Final Render Touches in Blender

 • 10 - Blender Compositor
 • 23 - Lesson 22 Comprehensive Guide to Blenders Compositing Tools
 • 24 - Lesson 23 Enhancing Render Details Sharpening Images in Blender
 • 25 - Lesson 24 Lighting Techniques for Cycles Render Scenes in Blender
 • 26 - Lesson 25 Viking Hut Project Final Rendering Adjustments in Blender
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27529
  حجم: 5680 مگابایت
  مدت زمان: 298 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید