وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Lua Programming Course: From Zero to Expert!

سرفصل های دوره

The modern Lua course for everyone! Master Lua with projects, challenges and theory. Many courses in one!


1 - Course Introduction
 • 1 - Introduction to Lua
 • 1 - Introduction-to-Lua.pdf
 • 2 - How-to-Install-Lua-on-Windows.pdf
 • 2 - Installing Lua on Windows
 • 3 - How-to-Install-Lua-on-Linux.pdf
 • 3 - Installing Lua on Linux
 • 4 - Installing Lua on MacOS
 • 5 - Interlude Factorial Computation
 • 5 - Interlude-Factorial-Computation.pdf

 • 2 - Basic Fundamentals
 • 6 - Lexical Conventions
 • 6 - Lexical-Conventions.pdf
 • 7 - Types and Values
 • 7 - Types-and-Values.pdf
 • 8 - Booleans and Logical Operators
 • 8 - Booleans-and-Logical-Operators.pdf
 • 9 - Input and Output
 • 9 - Input-and-Output.pdf
 • 9 - code.zip

 • 3 - Tables
 • 10 - Introduction to Tables
 • 10 - Introduction-to-Tables.pdf
 • 11 - Table Indices
 • 11 - Table-Indices.pdf
 • 12 - Table Constructors
 • 12 - Table-Constructors.pdf
 • 13 - Sequences
 • 13 - Sequences.pdf
 • 13 - sequence.zip

 • 4 - Functions
 • 14 - Introduction to Functions
 • 14 - Introduction-to-Functions.pdf
 • 14 - calculatesum.zip
 • 15 - FunctionsMultRes
 • 15 - Functions with Multiple Results
 • 15 - maximum.zip
 • 16 - Variadic Functions
 • 16 - Variadic-Functions.pdf
 • 16 - variadic.zip

 • 5 - Solved Problems Functions
 • 17 - Problem 1 Square Roots and Squares
 • 17 - Problem-1-Functions.pdf
 • 17 - problem1.zip
 • 18 - Problem 2 Special Prime Number
 • 18 - Problem-2-Functions.pdf
 • 18 - problem2.zip
 • 19 - Problem 3 Stamps
 • 19 - Problem-3-Functions.pdf
 • 19 - problem3.zip
 • 20 - Problem 4 Related Sum
 • 20 - Problem-4-Functions.pdf
 • 20 - relatedsum.zip
 • 21 - Problem 5 Polynomial Evaluation
 • 21 - Problem-5-Functions.pdf
 • 21 - polynomialevaluation.zip

 • 6 - Conditional Structures
 • 22 - Conditionals
 • 22 - Conditionals.pdf
 • 23 - Nested Conditionals
 • 23 - Nested-Conditionals.pdf

 • 7 - Loops
 • 24 - Numerical For
 • 24 - Numerical-For.pdf
 • 24 - findnegativevalueindex.zip
 • 24 - numericalfor.zip
 • 25 - Generic For and Iterators
 • 25 - Generic-For.pdf
 • 25 - genericfor.zip
 • 26 - While Loop
 • 26 - While-Loop.pdf
 • 26 - whileloop.zip
 • 27 - Repeat Statement
 • 27 - Repeat-Statement.pdf
 • 27 - repeat.zip

 • 8 - Solved Problems Loops
 • 28 - Problem 1 Multiplication Table
 • 28 - Problem-1-Loops.pdf
 • 28 - problem1.zip
 • 29 - Problem 2 Sum of Squares
 • 29 - Problem-2-Loops.pdf
 • 29 - problem2.zip
 • 30 - Problem 3 Number of Digits
 • 30 - Problem-3-Loops.pdf
 • 30 - problem3.zip
 • 31 - Problem 4 Reversed Number
 • 31 - Problem-4-Loops.pdf
 • 31 - problem4.zip
 • 32 - Problem 5 Cool Numbers
 • 32 - Problem-5-Loops.pdf
 • 32 - problem5.zip

 • 9 - Basic Data Structures
 • 33 - Introduction to Data Structures
 • 33 - Introduction-to-Data-Structures.pdf
 • 34 - Arrays
 • 34 - Arrays.pdf
 • 35 - Matrices
 • 35 - Matrices.pdf
 • 35 - matrices.zip

 • 10 - Stacks
 • 36 - Introduction to Stacks
 • 36 - Introduction-to-Stacks.pdf
 • 37 - Implementation of Stacks
 • 37 - Implementation-of-Stacks.pdf
 • 37 - stack.zip

 • 11 - Solved Problems Stacks
 • 38 - Introduction to the Section
 • 39 - Problem 1 Palindromic Sequence
 • 39 - Problem-1-Stacks.pdf
 • 39 - palindrome.zip
 • 40 - Important Considerations
 • 40 - Problem-1-Stacks.pdf
 • 40 - palindrome.zip
 • 41 - Problem 2 Parenthesization Evaluation
 • 41 - Problem-2-Stacks.pdf
 • 41 - parenthesis.zip
 • 42 - Problem 3 Smaller on the Left
 • 42 - Problem-3-Stacks.pdf
 • 42 - smaller.zip

 • 12 - Queues
 • 43 - Introduction to Queues
 • 43 - Introduction-to-Queues.pdf
 • 44 - Implementation of Queues
 • 44 - Implementation-of-Queues.pdf
 • 44 - queue.zip

 • 13 - Solved Problems Queues
 • 45 - Problem 1 Binary Numbers
 • 45 - Problem-1-Queues.pdf
 • 45 - binary.zip
 • 46 - Problem 2 Hot Potato Game
 • 46 - Problem-2-Queues.pdf
 • 46 - hotpotato.zip
 • 47 - Problem 3 Number Matcher
 • 47 - Problem-3-Queues.pdf
 • 47 - match.zip

 • 14 - Dictionaries Maps
 • 48 - Introduction to Dictionaries
 • 48 - Introduction-to-Dictionaries.pdf
 • 49 - Implementation of Dictionaries
 • 49 - Implementation-of-Dictionaries.pdf
 • 49 - map.zip

 • 15 - Solved Problems Dictionaries Maps
 • 50 - Problem 1 Casino
 • 50 - Problem-1-Dictionaries.pdf
 • 50 - casino.zip
 • 51 - Problem 2 Bag of Words
 • 51 - Problem-2-Dictionaries.pdf
 • 51 - bag.zip
 • 52 - Problem 3 Codes
 • 52 - Problem-3-Dictionaries.pdf
 • 52 - codes.zip

 • 16 - Sets
 • 53 - Introduction to Sets
 • 53 - Introduction-to-Sets.pdf
 • 54 - Implementation of Sets
 • 54 - Implementation-of-Sets.pdf
 • 54 - set.zip

 • 17 - Solved Problems Sets
 • 55 - Problem 1 Unique Elements
 • 55 - Problem-1-Sets.pdf
 • 55 - unique.zip
 • 56 - Problem 2 Common Elements
 • 56 - Problem-2-Sets.pdf
 • 56 - common.zip
 • 57 - Problem 3 Marine Species
 • 57 - Problem-3-Sets.pdf
 • 57 - marine.zip

 • 18 - Binary Trees
 • 58 - Introduction to Binary Trees
 • 58 - Introduction-to-Binary-Trees.pdf
 • 59 - Implementation of Binary Trees
 • 59 - Implementation-of-Binary-Trees.pdf
 • 59 - bintree.zip

 • 19 - Solved Problems Binary Trees
 • 60 - Problem 1 Size
 • 60 - Problem-1-Binary-Trees.pdf
 • 60 - size.zip

 • 20 - Graphs
 • 61 - Introduction to Graphs
 • 61 - Introduction-to-Graphs.pdf
 • 62 - Representation of a Graph
 • 62 - Representation-of-a-Graph.pdf
 • 63 - Implementation of Graphs
 • 63 - Implementation-of-Graphs.pdf
 • 63 - graph.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18839
  حجم: 2400 مگابایت
  مدت زمان: 615 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید